1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Grupul de actiune locala Delta Dunarii

Romanian English

Comuna Sarichioi

COMUNASARICHIOIsarichioi 111
Comuna Sarichioi este situată în zona centrală a judetului Tulcea fiind delimitată de următoarele teritorii comunale: la nord-est teritoriul administrativ al comunei Valea Nucarilor, la est Lacul Razelm, la sud teritoriul administrativ al comunei Ceamurlia si în vest teritoriul administrativ al comunei Mihai Bravu.
Din punct de vedere al aspectului climatic, comuna Sarichioi se încadrează în tipul de climă temperat continentală, caracterizată de veri fierbinti, ierni geroase cu vânturi puternice si temperatura medie anuală de 11°C. Cantitatea medie de precipitatii este de 440 mm/mp anual.
sarichioi 2Din punct de vedere al resurselor de sol, Sarichioi este o comună acoperită predominant de depozite loessoide. De sub aceste depozite se pot exploata cantităţi enorme de roci în condiţii favorabile. Dintre aceste tipuri de materiale amintim:  resurse de gresie şi de argilite substanţiale, resurse de calcare substanţiale. Pe marginea Lacului Razelm, îndeosebi la nord şi nord-est de satul Enisala, se găsesc nisipuri şi maluri, dintre care nisipurile se pot exploata în continuare, la scară locală.
Reţeaua hidrografică este reprezentată în special de accesul la cele două lacuri, lacul Babadag şi lacul Razim.

Comuna Sarichioi are în componentă cinci sate: Sarichioi, Zebil, Enisala, Sabangia si Visterna.
Denumirea localităţii Sarichioi este de origine turcă, însemnând ,,Sat galben". Lipovenii necrasovţi s-au stabilit cu învoirea turcilor în zona dintre Tulcea şi Babadag, mai puţin în Constanţa şi Năvodari, reconstituind satele Sarichioi (Seriacovo) pe ţărmul lacurilor Razim şi Jurilovca, care au devenit cele mai bogate sate de pescari din Dobrogea.

Aspecte Sociale si Culturale
Situatia Demografică
Locuitorii sunt preponderent ruşi lipoveni, satul Sarichioi fiind localitatea cu cei mai mulţi etnici ruşi din România, care păstrează încă tradiţiile şi portul popular. Din punct de vedere demografic comuna Sarichioi se confruntă cu aceeaşi situaţie care afectează întreg judeţul Tulcea, de deficit demografic.
La nivelul anului 2010 populaţia era de 6898 locuitori, în prezent comuna Sarichioi fiind cea mai mare comună din judeţul Tulcea.
Nivelul de pregătire al populaţiei este scăzut, ponderea cea mai mare având-o persoanele care au pregătire elementară în proporţie de 65%, urmând apoi persoanele cu studii liceale doar 20% şi cu studii universitare în proporţie de 10%. Din populaţia masculină până la 50 de ani,40% lucrează în străinătate (Israel, Italia, Turcia, Grecia, Spania). Cei care au rămas în sat se ocupă cu agricultura, pescuitul şi agroturismul. Ca urmare a câştigurilor substanţiale realizate în străinătate satul şi-a schimbat uşor aspectul, o bună parte din case sunt noi sau renovate, gospodăriile sunt îngrijite, curate, aceasta fiind o caracteristică a populaţiei lipoveneşti.
Pe lângă cele câteva asociaţii agricole existente în Sarichioi, în sat mai funcţionează trei ateliere meşteşugăreşti de tâmplărie. Fosta întreprindere piscicolă s-a scindat, ca şi în alte cazuri, în mai multe societăţi particulare.

Educaţie
Satul dispune de trei localuri în care îşi desfăşoară activitatea grădiniţa şi şcoala cu clase I-VIII, instituţie care se bucură de un bun prestigiu în rândul comunităţii locale. Biblioteca şcolii numără peste 7000 de volume iar dotarea este bună şi rezultatele elevilor demne de laudă.
Priorităţile Primăriei din punct de vedere al învăţământului au ca obiectiv eficientizarea procesului educaţional.

Cultură
Situată pe malul celui mai mare lac de apă dulce din România, lacul Razelm, localitatea Sarichioi are un potenţial turistic ridicat, dar nesemnificativ exploatat.
Pe lângă elementele de potenţial turistic natural, Cetatea Enisala (cu expunere la malurile celor 2 lacuri, Razelm şi Babadag), cetatea medievală, existenţa unui muzeu la Enisala şi un altul în curs de deschidere la Zebil constitue principalele obiective turistice în comuna Sarichioi.
Situată pe malul celui mai mare lac de apă dulce din România, lacul Razelm, localitatea Sarichioi are un potenţial turistic ridicat, dar nesemnificativ exploatat.
Pe lângă elementele de potenţial turistic natural, Cetatea Enisala (cu expunere la malurile celor 2 lacuri, Razelm şi Babadag), cetatea medievală, existenţa unui muzeu la Enisala şi un altul în curs de deschidere la Zebil constitue principalele obiective turistice în comuna Sarichioi.sarichioi 3

Cetatea Enisala este situată în vecinatatea satului Enisala, pe un deal ce domină împrejurimile, la intersecţia unor importante drumuri de apă şi de uscat. Cetatea a fost construită de puterea imperială bizantină şi de cea comercială genoveză la sfârşitul sec. XIII şi începutul sec. XIV. În timpul lui Mircea cel Bătrân cetatea a trecut în stăpânirea Ţării Româneşti, iar la sfârşitul domniei acestuia, când Dobrogea a fost cucerită de către turci, în cetate s-a instalat o garnizoană militară otomană.

sarichioi 4Amplasat în centrul localităţii Enisala, la 6 km de orasul Babadag şi 51 km de Municipiul Tulcea, muzeul reprezintă o sinteză a gospodăriei tradiţionale din nordul Dobrogei, zona lacului Razim, de la începutul secolului al XX-lea. Ansamblul arhitectural cuprinde: casa cu chiler şi câteva din anexele tipice pentru o gospodărie din aceasta zonă: bucătăria şi cuptorul de vară, grajdul pentru animale, porumbarul, şoproanele, fântâna. Anexele gospodăreşti au fost reconstituite şi au devenit acum spaţii de reprezentare a colecţiilor. Pot fi văzute: instrumentar agricol, căruţe pictate, tipic dobrogene; unelte pescăreşti, scule şi produse de dogărie, fierarie, albinărit, olărit...sarichioi 5

 

Viaţa spirituală se concentrază în jurul celor patru lăcaşuri de cult : două biserici lipoveneşti (cu hramurile de Sf. Vasile cel Mare – 14 ianuarie şi de Naşterea Maicii Domnului – 21 septembrie), o biserică ortodoxă (cu hramul de Sf. Nicolae – 6 decembrie, construită în 1935) şi o casă de rugăciuni baptistă.

 


Căminul cultural permite proiectarea de filme, în incinta lui desfăşurându-şi activitatea un ansamblu folcloric lipovenesc şi din când în când elevii şcolii.

Sănătate
In ceea ce priveşte infrastructura de sănătate, reţeaua sanitară este alcătuită dintr-un dispensar şi 2 farmacii deservită de doi medici şi câteva cadre cu pregătire medie.

Infrastructură
Pe direcţia nord - sud comuna Sarichioi este străbătută de DN22 Tulcea-Constanţa pe o lungime de 8 Km. Reţeaua de drumuri are în componenţă şi un drum judeţean de 40 Km şi un drum comunal de 7,15 Km.
Localitatea dispune de mijloace de legătură care asigură conexiunile cu toate celelalte localităţi cu care se învecinează.
Drumul comunal aflat în administrarea Consiliului Local a fost reabilitat pe o distanţă de 4Km în 2007. Refacerea infrastructurii constitue în continuare o prioritate pentru Primăria comunei Sarichioi dar nu se cunosc date referitor la un proiect iniţiat în acest sens.

Deşeuri
Comuna nu are un sistem integrat de management al deşeurilor. Primăria Sarichioi monitorizează în prezent gestiunea deşeurilor în localitate.

Apă şi canal
Comuna Sarichioi se numără printre puţinele localităţi rurale din judeţul Tulcea care dispune de o staţie de epurare dar capacitatea acesteia este insuficientă pentru nevoile locale
Comuna Sarichioi dispune de canalizare.
Lungimea totala a retelei simple de distributie a apei potabile este de 42,6 km.

Comunicaţii
Infrastructura de telecomunicaţiile sunt acoperite prin toate mijloacele, telefonie fixă, mobilă, televiziune prin cablu, internet, deşi accesul la aceste mijloace, mai ales la servicii de internet este limitată: doar 10% acces la telefonie fixă, 30% telefonie mobilă şi 200 persoane beneficiază de acces la internet.

Aspecte Economice
Dezvoltarea comunei Sarichioi din punct de vedere economic se bazează pe următoarele sectoare, cu potenţial de dezvoltare: pescuit, legumicultură şi turism. In opoziţie, se înregistrează un declin al sectoarelor tradiţionale de creştere a animalelor, agricultură de câmp şi viticultură.
Formele de parteneriat între autorităţile publice locale şi între mediul de afaceri sunt inexistente sau se conturează lent la nivelul comunei Sarichioi. Cu toate acestea, sectorul public transmite semnale pozitive pentru elaborarea de proiecte comune cu operatorii economici în beneficiul comunităţii.
Un element favorabil pentru dezvoltarea comunităţii îl constituie existenţa parteneriatelor public-privat. Primăria a beneficiat de sponsorizare în repetate rânduri din partea societăţilor comerciale pentru diferite proiecte. Primarul consideră că pentru a întreţine şi dezvolta colaborarea cu agenţii economici este necesar sa facă publice aceste sponsorizări.

Industrie si Comert
Sectorul privat dispune de 25 IMM-uri înregistrate şi active. Relaţiile cu IMM-urile se limitează la activităţi de rutină, de obţinere de autorizaţii, licenţe, de colectare taxe. Singura cale de colaborare a Primăriei cu aceste firme se rezumă la procedurile comune de furnizare de diferite servicii.
Principalii contribuitori la taxele colectate la bugetul local, în proporţie de 65%, sunt proprietarii de terenuri extravilane (agricole).
Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenţialii investitori rămân: poziţia geografică favorabilă pentru dezvoltarea agroturismului, posibilitatea de a înfiinţa noi cariere de exploatare a pietrei şi potenţialul eolian. Obstacolele pentru potenţialii investitori sunt distanţa mare de centru de judeţ şi resursele umane îmbătrânite, incapabile de a răspunde cerinţelor de forţă de muncă ale comunităţii.

Agricultură
Dezvoltarea comunei Sarichioi din punct de vedere economic se bazează pe sectorul agricol, care înregistrează un trend pozitiv in ultimii ani precum si pe beneficiile pe care le pot genera noile investiţii ce s-au atras în comună.
In localitatea Sarichioi activitatea de baza este agricultura pe suprafetele de teren aflate in posesia persoanelor fizice improprietarite in baza Legii nr. 18/1991 care lucreaza pamantul in forma asociativa sau individuala

 Cresterea Animalelor si Prelucrarea Laptelui si A Carnii
Zootehnia ar putea fi un sector cu premise de dezvoltare, comuna dispunând de resurse semnificative. În prezent însă preţul materiei prime este foarte scăzut.

Turism si Agroturism
Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenţialii investitori rămân poziţia geografică favorabilă pentru dezvoltarea agroturismului, posibilitatea de a înfiinţa noi cariere de exploatare a pietrei şi potenţialul eolian. Obstacolele pentru potenţialii investitori sunt distanţa mare de centru de judeţ şi resursele umane îmbătrânite, incapabile de a răspunde cerinţelor de forţă de muncă ale comunităţii.