1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Grupul de actiune locala Delta Dunarii

Romanian English

Bestepe

COMUNABESTEPE DESCRIEREA LOCALITĂTIIbestebe1

Comuna Bestepe este situată în vestul Judetului Tulcea, la 25 km distantă de municipiul Tulcea.
Numele satului este de origine turcă (beş = cinci; tepe = deal) având semnificaţia cinci dealuri, fiind preluat de la dealul din apropiere, un frumos inselberg cu cinci cocoaşe orientat pe direcţia E-V, culminând la 242 m.
Unul din vestigiile care amintesc despre istoria îndelungată a comunei este cetatea getică Piatra
lui Sava.

Comuna se învecinează la est cu comuna
Mahmudia si la vest cu comuna Valea Nucărilor.bestebe2
Comuna este recent înfiintată, prin reorganizarea administrativă a comunei Mahmudia în anul 2003.
Sub raport climatic – clima este tempert
continentală, cu veri fierbinti si ierni geroase cu vânturi puternice; temperatura medie anuală este de 11°C; cantitatea medie de precipitatii este de 440mm/mp anual. Suprafaţa totală a comunei este de 65,30 km2 .
Comuna este alcătuită din localitătile: Bestepe – resedintă de comună, Băltenii de Sus si Băltenii de Jos.

BĂLTENII DE JOS- Alte denumiri: Carasuhatu de Jos, până în 1964.
Mic cătun component până nu de mult al comunei Mahmudia, actualmente aflat în administraţia comunei Beştepe, este situat pe stânga braţului Sf. Gheorghe, la circa 4,5 km amonte de fostul centrul de comună. Este accesibil numai pe calea apei, în sat existând un debarcader unde opresc navele de călători care asigură legătura între Tulcea şi Sf. Gheorghe, accesul spre centrul de comună făcându-se mai greu, pe un drum de pământ, după traversarea braţului cu bărcile.
BĂLTENII DE SUS- Alte denumiri: Carasuhatu de Sus, până în 1964
Sat component al comunei Beştepe, este amplasat la 8 km amonte de Mahmudia, pe ambele maluri ale braţului Sf. Gheorghe, la doar 20 km aval de Tulcea.

Fauna si flora
    Flora. Valoarea conservativă a florei dealurilor Beştepe este conferită, între altele şi de specii ameninţate precum brânduşa (Colchicum triphyllum), cârcelul (Ephedra distachya), Euphorbia nicaeensis ssp. cadrilateri, Sedum caespitosum.
    Fauna. Habitatele de aici sunt locuri ideale pentru cuibăritul, hrănirea şi odihna a numerose specii de păsări şi mamifere - codalbul (Haliaeetus albicilla), acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), acvila mică (Hieraaetus pennatus), viesparul (Pernis apivorus), şerparul (Circaetus gallicus), dumbrăveanca (Coracias garrulus), şorecarul de iarnă (Buteo lagopus), sfrânciocul roşiatic (Lanius collurio), huhurezul mic (Strix aluco), prigoria (Merops apiaster), ciocârlia de camp (Alauda arvensis), ţestoasa dobrogeană (Testudo graeca), popândăul (Spermophilus citellus), bursucul (Meles meles).

Aspecte sociale si culturale
    Din punct de vedere demografic se înregistrează deficit demografic în populaţia comunei Beştepe. Conform datelor furnizate de primărie, la ultimul recensământ în teritoriul administrativ al comunei Beştepe s-au înregistrat 2068 de locuitori, adica 0,84% din populatia stabila a judetului Tulcea.
    Structura populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul din 18 martie 2002): 100% români, din care 967 femei şi 963 bărbaţi.
Densitatea: 29,56 locuitori/ km2 .
Populaţia peste 18 ani este în număr de 1.627 locuitori, asftel: Beştepe- 1.485 locuitori, Băltenii de Sus- 76 locuitori şi Băltenii de Jos- 66 locuitori.

Educaţie
Iniţiativele de reabilitare a infrastructurii de învăţământ de către primărie au fost renovarea şcolii (cu clasele I-VIII) şi repararea bisericii ortodoxe, slujită de preot paroh.
Scoala din localitatea Bestepe datează din anul 1920, în prezent fiind recent renovata. La nivelul scolii, există câte o clasă pentru fiecare an de studiu. Scoala cu clasele I-VIII Bestepe are inscisi in prezent un numar 131 de elevi indrumati de cadre didactice calificate si suplinitori care isi desfasoara activitatea in 8 sali de clasa, un laborator de biologie si un laborator de AEL .
La aceasta scoala invata si copii din localitatea Baltenii de Sus, transportul acestora realizandu-se cu microbuzul scolar.
In localitatea Bestepe, in anul 2010 s-a dat in functiune o gradinita moderna cu 3 sali de clasa unde sunt inscrisi un numar de 60 de copii .
Nivelul de educaţie al populaţiei este destul de scăzut: majoritatea populaţiei (85%), prezintă doar studii elementare, studii liceale prezintă 25% din populaţie, studii universitare doar 5%.

Culturăbestebe3
    Satul păstrează o serie de obiceiuri tradiţionale legate de naştere, căsătorie, moarte, de sărbătorile calendarului ortodox sau anumite sărbători cu caracter agrar. Cele mai spectaculoase sunt obiceiurile sărbătorilor de iarnă - care încep din ajunul Crăciunului (24 decembrie) şi se termină de Bobotează (6 ianuarie) : colindatul, pluguşorul, semănatul, sorcova, capra, etc.
    In localitatea Bestepe exista un camin cultural unde au loc diferite evenimente cultural-artistice cu diferite ocazii .
    Locuitorii satului Bestepe sarbatoresc Sărbătoarea Satului de Hramul Bisericii Sfantul Dumitru, in data de 26 octombrie .

Sănătate
Dotarea sanitară este reprezentată printr-un dispensar medical in centrul de comuna, unde isi desfasoara activitatea un singur medic de familie si o asistenta medicala cu un program de lucru de 8 ore .

Infrastructurabestebe4
Prin comuna Beştepe trec drumurile DJ 222C şi DJ 229K. Comuna are acces la o cale navigabilă, prin braţul Sf. Gheorghe.
Drumul comunal aflat în administrarea Consiliului Local est de 12 Km şi a fost reabilitat pe o distanţă de 1,9 Km în ultimii 3 ani. Există un studiu de fezabilitate (SF) pentru reabilitare drumuri.
Drumul judetean ce traverseaza localitatea Bestepe a fost recent reabilitat in cadrul unui proiect cu finantare externa nerambursabila.

Deşeuri - Comuna nu are un sistem integrat de management al deşeurilor deşi există un studiu de fezabilitate pentru un viitor proiect. Există o asociere cu Mahmudia pentru realizarea unei rampe de transfer deşeuri.

Detalii...