1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Grupul de actiune locala Delta Dunarii

Romanian English

COMUNABESTEPE DESCRIEREA LOCALITĂTIIbestebe1

Comuna Bestepe este situată în vestul Judetului Tulcea, la 25 km distantă de municipiul Tulcea.
Numele satului este de origine turcă (beş = cinci; tepe = deal) având semnificaţia cinci dealuri, fiind preluat de la dealul din apropiere, un frumos inselberg cu cinci cocoaşe orientat pe direcţia E-V, culminând la 242 m.
Unul din vestigiile care amintesc despre istoria îndelungată a comunei este cetatea getică Piatra
lui Sava.

Comuna se învecinează la est cu comuna
Mahmudia si la vest cu comuna Valea Nucărilor.bestebe2
Comuna este recent înfiintată, prin reorganizarea administrativă a comunei Mahmudia în anul 2003.
Sub raport climatic – clima este tempert
continentală, cu veri fierbinti si ierni geroase cu vânturi puternice; temperatura medie anuală este de 11°C; cantitatea medie de precipitatii este de 440mm/mp anual. Suprafaţa totală a comunei este de 65,30 km2 .
Comuna este alcătuită din localitătile: Bestepe – resedintă de comună, Băltenii de Sus si Băltenii de Jos.

BĂLTENII DE JOS- Alte denumiri: Carasuhatu de Jos, până în 1964.
Mic cătun component până nu de mult al comunei Mahmudia, actualmente aflat în administraţia comunei Beştepe, este situat pe stânga braţului Sf. Gheorghe, la circa 4,5 km amonte de fostul centrul de comună. Este accesibil numai pe calea apei, în sat existând un debarcader unde opresc navele de călători care asigură legătura între Tulcea şi Sf. Gheorghe, accesul spre centrul de comună făcându-se mai greu, pe un drum de pământ, după traversarea braţului cu bărcile.
BĂLTENII DE SUS- Alte denumiri: Carasuhatu de Sus, până în 1964
Sat component al comunei Beştepe, este amplasat la 8 km amonte de Mahmudia, pe ambele maluri ale braţului Sf. Gheorghe, la doar 20 km aval de Tulcea.

Fauna si flora
    Flora. Valoarea conservativă a florei dealurilor Beştepe este conferită, între altele şi de specii ameninţate precum brânduşa (Colchicum triphyllum), cârcelul (Ephedra distachya), Euphorbia nicaeensis ssp. cadrilateri, Sedum caespitosum.
    Fauna. Habitatele de aici sunt locuri ideale pentru cuibăritul, hrănirea şi odihna a numerose specii de păsări şi mamifere - codalbul (Haliaeetus albicilla), acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), acvila mică (Hieraaetus pennatus), viesparul (Pernis apivorus), şerparul (Circaetus gallicus), dumbrăveanca (Coracias garrulus), şorecarul de iarnă (Buteo lagopus), sfrânciocul roşiatic (Lanius collurio), huhurezul mic (Strix aluco), prigoria (Merops apiaster), ciocârlia de camp (Alauda arvensis), ţestoasa dobrogeană (Testudo graeca), popândăul (Spermophilus citellus), bursucul (Meles meles).

Aspecte sociale si culturale
    Din punct de vedere demografic se înregistrează deficit demografic în populaţia comunei Beştepe. Conform datelor furnizate de primărie, la ultimul recensământ în teritoriul administrativ al comunei Beştepe s-au înregistrat 2068 de locuitori, adica 0,84% din populatia stabila a judetului Tulcea.
    Structura populaţiei pe naţionalităţi (la recensământul din 18 martie 2002): 100% români, din care 967 femei şi 963 bărbaţi.
Densitatea: 29,56 locuitori/ km2 .
Populaţia peste 18 ani este în număr de 1.627 locuitori, asftel: Beştepe- 1.485 locuitori, Băltenii de Sus- 76 locuitori şi Băltenii de Jos- 66 locuitori.

Educaţie
Iniţiativele de reabilitare a infrastructurii de învăţământ de către primărie au fost renovarea şcolii (cu clasele I-VIII) şi repararea bisericii ortodoxe, slujită de preot paroh.
Scoala din localitatea Bestepe datează din anul 1920, în prezent fiind recent renovata. La nivelul scolii, există câte o clasă pentru fiecare an de studiu. Scoala cu clasele I-VIII Bestepe are inscisi in prezent un numar 131 de elevi indrumati de cadre didactice calificate si suplinitori care isi desfasoara activitatea in 8 sali de clasa, un laborator de biologie si un laborator de AEL .
La aceasta scoala invata si copii din localitatea Baltenii de Sus, transportul acestora realizandu-se cu microbuzul scolar.
In localitatea Bestepe, in anul 2010 s-a dat in functiune o gradinita moderna cu 3 sali de clasa unde sunt inscrisi un numar de 60 de copii .
Nivelul de educaţie al populaţiei este destul de scăzut: majoritatea populaţiei (85%), prezintă doar studii elementare, studii liceale prezintă 25% din populaţie, studii universitare doar 5%.

Culturăbestebe3
    Satul păstrează o serie de obiceiuri tradiţionale legate de naştere, căsătorie, moarte, de sărbătorile calendarului ortodox sau anumite sărbători cu caracter agrar. Cele mai spectaculoase sunt obiceiurile sărbătorilor de iarnă - care încep din ajunul Crăciunului (24 decembrie) şi se termină de Bobotează (6 ianuarie) : colindatul, pluguşorul, semănatul, sorcova, capra, etc.
    In localitatea Bestepe exista un camin cultural unde au loc diferite evenimente cultural-artistice cu diferite ocazii .
    Locuitorii satului Bestepe sarbatoresc Sărbătoarea Satului de Hramul Bisericii Sfantul Dumitru, in data de 26 octombrie .

Sănătate
Dotarea sanitară este reprezentată printr-un dispensar medical in centrul de comuna, unde isi desfasoara activitatea un singur medic de familie si o asistenta medicala cu un program de lucru de 8 ore .

Infrastructurabestebe4
Prin comuna Beştepe trec drumurile DJ 222C şi DJ 229K. Comuna are acces la o cale navigabilă, prin braţul Sf. Gheorghe.
Drumul comunal aflat în administrarea Consiliului Local est de 12 Km şi a fost reabilitat pe o distanţă de 1,9 Km în ultimii 3 ani. Există un studiu de fezabilitate (SF) pentru reabilitare drumuri.
Drumul judetean ce traverseaza localitatea Bestepe a fost recent reabilitat in cadrul unui proiect cu finantare externa nerambursabila.

Deşeuri - Comuna nu are un sistem integrat de management al deşeurilor deşi există un studiu de fezabilitate pentru un viitor proiect. Există o asociere cu Mahmudia pentru realizarea unei rampe de transfer deşeuri.

Apă şi canal- In localitatea Bestepe exista sistem de alimentare cu apa .In martie 2011 au inceput lucrarile de alimentare cu apa in localitatea Baltenii de Sus .Comuna Beştepe nu dispune de canalizare dar la momentul actual s-a realizat proiectul tehnic pentru acest obiectiv fiind abrobat spre finantare prin H.G. 577/1997 .

Comunicaţii - Comunicaţiile sunt acoperite pe toate căile: telefonie fixă, mobilă, televiziune prin cablu, internet. Se înregistrează, totuşi, un grad scăzut al accesului populaţiei la aceste mijloace: 30% telefonie mobilă, 50% televiziune prin cablu şi 220 persoane acces la internet.
Lungimea totala a drumurilor locale deservite de iluminat public este de 6 km avand un timp de de furnizare de aproximativ 10 ore pe zi .

Aspecte Economice
    Dezvoltarea comunei Beştepe din punct de vedere economic se bazează pe sectoarele agricultură, turism şi producţie energie alternativă. În opoziţie, se înregistrează un declin al activităţilor tradiţionale de zootehnie şi piscicultură.
    O situaţie aparte în exploatarea resurselor în comună se referă la neînţelegeri privind exploatarea de calcar, carieră care a fost a comunei şi nu li s-a mai retrocedat.
    Primăria colaborează cu cele 3 IMM-uri din comună prin informări şi consultări reciproce. Cu toate acestea, primăria doreşte intensificarea relaţiilor cu mediul privat, cu obiectivul central de creare de locuri de muncă pentru populaţia tânără. De asemenea, societăţile agricole asigură produsele agricole necesare gospodăriilor şi exploatează fondul funciar. Primăria comunei Beştepe dispune de un funcţionar pentru a oferi asistenţă IMM-urilor.
    Taxele colectate la bugetul local în ultimul an au fost în proporţie de 70%.
    Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenţialii investitori rămân potenţialul eolian, resursele naturale din deltă, aşezarea geografică a localităţii şi resursele de sol favorabile pentru agricultură. Cel mai mare obstacol pentru potenţialii investitori sunt piedicile birocratice în obţinerea avizelor.
    Mediul de afaceri s-a îmbunătăţit în ultimii trei ani.

Industrie si Comert
    Sfera comercială cuprinde o brutărie, magazin mixt, mai multe baruri şi chioşcuri alimentare.
    Industria este legata de resursele de subsol ale comunei. Cele mai vechi roci de pe teritoriul comunei, de vârstă devoniană, se află la est de localitatea Beştepe şi sunt reprezentate prin gresii, şisturi, calcare şi silicolite. Resursele de roci devoniene sunt foarte mari. Urmează în ordinea vechimii roci care s-au format în Triasicul inferior şi se găsesc la vest de Beştepe: conglomerate, gresii cuartitice, şisturi şi calcare. Resursele lor sunt substanţiale.
    La sudul localităţii Beştepe, de sub pătura de loess, apar calcare cu vârste anisiene şi ladiniene (Jurasic mediu) în trei zone principale (vezi harta comunei). Analiza chimică a probelor recoltate indică: 51,5-53,6 % CaO; 92,00-95,80 % CaCO3; 0,5-1,6 % MgO; 1,3-2,0 % SiO2. Rezervele sunt mari, resursele, de asemenea sunt foarte mari iar condiţiile de exploatare sunt favorabile.
   Cea mai mare parte a acestei comune, insuficient de bine conturată pe harta administrativă a judeţului (pentru a o despărţi de teritoriul comunei Mahmudia), este acoperită de depozite loessoide. Ele depăşesc 10 m grosime şi prezintă resurse imense.
    Întrucât localităţile Băltenii de Sus şi Băltenii de Jos sunt aşezate pe aluviunile Deltei Dunării, exploatarea substanţelor minerale s-a efectuat doar în jurul localităţii Beştepe, aflată pe cealaltă parte a braţului Sfântu Gheorghe, în zona deluroasă, continentală. Aici, la 2 km sud de localitate, în apropierea drumului, s-au extras calcare de culoare cenuşiu deschisă, conţinând 94% CaCO3. Nu exista exploatari ale resurselor de pe teritoriul comunei.

Agricultură
    Agricultura domina ca activitate principala, dar sunt o serie de factori care determina randamente agricole slabe: noua clasa de proprietari funciari detine suprafete mici de teren, nu dispune de utilaje tehnologice moderne.
    În sat fiinţează două asociaţii agricole şi există tendinţa să mai apară şi alte forme asociative.
   Din punct de vedere al oportunităţilor existente, suprafaţa agricolă se pretează la cultivarea cerealelor dar şi plantelor energetice pentru obţinerea biocombustibililor.
    Societăţile agricole asigură produsele agricole necesare gospodăriilor şi exploatează fondul funciar.
Suprafata arabila a comunei este de 3.681,89 ha pe care sa cultivat in anul precedent grau – 1.337 ha, porumb- 325,6 ha, floarea soarelui – 321 ha , leguminoase – 23 ha si alte culturi 602 ha .

Turism si agroturism
    Asemenea altor localităţi din nordul Dealurilor Tulcei, satul ar putea deveni un important punct de interes turistic, pe un itinerar care ar trebui să cuprindă vestigiile romane sau medievale de o importanţă aparte. Pentru aceasta s-ar impune unele investiţii de infrastructură (drumuri, marcaje) şi publicitate. Efectele ar putea fi benefice pentru întreaga regiune. Un punct turistic central al comunei Beştepe este posibilitatea de navigaţie pe braţul Sf. Gheorghe.

bestebe5bestebe6
    Din apropierea localităţilor Beştepe şi Mahmudia se poate vizita, pe trasee nemarcate, rezervaţia naturală peisagistică Dealurile Beştepe (415 ha). Specificul geologic al rezervaţiei este conferit de existenţa formaţiunii de Beştepe caracteristică Devonianului (410-360 milioane de ani), constituită din complexul silicolitic, şistos calcaros, respectiv flişoid. Din aceste roci, erodate timp de sute de milioane de ani, sunt constituite cele cinci coame de deal golaşe, aride, cu altitudine maximă de 242 m. Dealurile Beştepe prezintă o importanţă peisagistică majoră, de aici fiind vizibile Delta Dunării şi meandrele braţului Sfântu Gheorghe, Lacul Razim şi Insula Popina, uneori chiar Marea Neagră.