1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Grupul de actiune locala Delta Dunarii

Romanian English

Flora
În satul Nufăru, pe un pinten stâncos care domină un meandru al braţului Sfântu Gheorghe, printre ruinele cetăţii Proslaviţa, se dezvoltă câteva asociaţii de stepă (Agropyro cristati - Kochietum prostatae, Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae). Aceleaşi forme de relief şi vegetaţie apar între Nufăru, Victoria şi Beştepe, de unde se deschide panorama stufărişurilor limitrofe braţului Sfântu Gheorghe, pe care se distinge o insulă cu zăvoaie de salcie.

Fauna
Iubitorii de birdwatching pot admira avifauna de aici, în special cea acvatică, mai deosebite fiind speciile de păsări limicole: ciocântorsul (Recurvirostra avosetta), piciorongul (Himantopus himantopus), becaţina comună (Gallinago gallinago), sitarul de mal (Limosa limosa), fluierarul cu picioare roşii (Tringa totanus). Între localităţile Malcoci şi Nufăru, la sud de drum, terasa loessoidă formează versanţi abrupţi brăzdaţi de ravene dese ce adăpostesc specii de păsări care cuibăresc în galerii săpate în loess: prigoria (Merops apiaster), dumbrăveanca (Coracias garrulus), lăstunul de mal (Riparia riparia), cucuveaua (Athene noctua), vânturelul roşu (Falco tinnunculus).

Aspecte Sociale si Culturale
    Din punct de vedere demografic se înregistrează spor natural în comuna Nufăru. Conform datelor furnizate de Primărie, la ultimul recensământ, realizat în martie 2002, în teritoriul administrativ al comunei Nufăru se înregistrau 2.399 locuitori, adica 0,98% din populatia stabila a judetului Tulcea. Împărţirea populaţiei pe vârste se prezintă astfel: a. 0-19 ani: 530; b. 19-45 ani: 849; c. 45-65 ani: 608; d. >65: 412.
Structura populaţiei pe naţionalităţi: români, ruşi-lipoveni, ucra¬ineni, bulgari, germani.
Populaţia peste 18 ani este în număr de 2.035 locuitori, asftel: Nufăru- 918 locuitori, Malcoci- 849 locuitori, Victoria- 158 locuitori şi Ilganii de Jos- 110 locuitori.
Densitatea locuitorilor este de 45,55 loc/ km2.
Populaţia activă în comuna Nufăru în număr de 500 locuitori este foarte scăzută raportat la populaţia inactivă reprezentată de pensionari, 1030 locuitori, şi beneficiari de asistenţă socială,13 persoane.

Educaţie
    In cadrul comunei Nufaru functioneaza urmatoarele institutii de învăţământ: 2 scoli cu clasele nufaru3I-VIII si doua gradinite de prescolari, subordonate Inspectoratului scolar judetean Tulcea . Şcoala din Nufăru este dotată și cu o sala de sport.
In prezent in unitatile de invatamant din comuna Nufaru invata un numar de 177 elevi sub îndrumarea a 29 cadre didactice, iar in gradinite sunt cuprinsi un numar de 81 copii prescolari. Procesul instructiv - educativ este asigurat de 7 invatatori , 14 profesori si 4 educatoare.
Transportul elevilor din satul Malcoci si satul Victoria este asigurat de catre microbuzul scolii.
Gradul de educaţie în comună se prezintă astfel: 50% din populaţie are studii elementare, 150 de persoane au urmat studii liceale şi 15 persoane au absolvit studii universitare în ultimii an.

Cultură
Comuna dispune de cămin cultural, cu posibilităţi de proiecţii de filme şi o bibliotecă cu peste 11.000 de volume.
Biserica ortodoxă este slujită de un preot paroh. Biserica veche, din centrul satului Malcoci, aminteşte prin arhitectură de fondatorii germani ai localităţii, dar din păcate, din lipsă de fonduri, acest valoros monument arhitectonic stă să se risipească, fiind grav avariat de ultimele cutremure. Ea a fost începută în anul 1879, prin stăruinţa unui preot catolic, Teodor Dominici, cu ajutorul financiar al statului francez, lucrările fiind terminate în 1883. În curtea bisericii, în 1891 a fost ridicată prima şcoală, ea fiind înlocuită ceva mai târziu (1910) cu o alta, mai mare şi mai încăpătoare, la rândul ei modificată în 2003. În curtea bisericii, urmaşii colonilor germani de altădată au ridicat un monument, dar nici ei nu au putut face mai mult pentru repararea bisericii, care riscă să dispară.

    Sarbatori: Satul păstrează o serie de obiceiuri tradiţionale legate de naştere, căsătorie, moarte, de sărbătorile calendarului ortodox sau anumite sărbători cu caracter agrar. Cele mai spectaculoase sunt obiceiurile sărbătorilor de iarnă - care încep din ajunul Crăciunului (24 decembrie) şi se termină de Bobotează (6 ianuarie) : colindatul, pluguşorul, semănatul, sorcova, capra, ursul, etc.nufaru4
    Odată cu venirea primăverii, în luna martie, germanii sărbătoresc schimbarea anotimpului printr-un carnaval cu măşti: „Fasching-ul", care se organizează în „Miercurea cenuşii", când se sărbătoreşte şi „Lăsata secului". Sfârşitul primăverii este marcat de sărbatoarea de 1 Mai care se numeşte în unele zone „Mai Al", în altele „Mai Alis" sau „Mai Baum". În această zi, care încheie seria de tradiţii şi obiceiuri de primăvară la germani, se merge la pădure cu fanfara. Aici se face grătar şi se bea bere. Se înalţă apoi un pom care este împodobit cu panglici colorate, în vârful lui prinzându-se o coroana de brad şi care ramâne în centrul localităţii până la venirea toamnei. Rusaliile sau Sărbătoarea Sfântului Duh reprezintă punctul culminant al tradiţiilor anuale. În această noapte băieţii fac tot felul de farse (scot din ţâţâni şi ascund porţile caselor, desfac în bucăţi carele şi le montează la loc pe acoperi), iar dimineaţa fiecare se grăbeşte să ajungă primul pe câmp pentru a nu fi declarat „Leneşul Rusaliilor".
In cadrul Caminului cultural Nufaru functioneaza ansamblul de dansuri populare ,,Nuferii Deltei '' infiintat in anul 2005 la initiativa primarului comunei Nufaru , participand la diferite festivaluri pe plan judetean rasplatite cu trofee si diplome.

Sănătate
Dotarea sanitara este reprezentata printr-un cabinet medical individual, condus de dr. Arseni Gabriel si este subordonat Casei Judetene de Asigurari de Sanatate si o farmacie care functioneaza in incinta dispensarului din satul Nufaru. Programul de functionare al cabinetului medical este de luni, miercuri si vineri in satul Nufaru si marti si joi in satul Malcoci.

Infrastructuranufaru5Distanţa Tulcea-Nufăru este de 12 km. Comuna Nufăru este conectată prin DJ 222C de municipiul Tulcea.
Situaţia mijloacelor de legătură ale comunei cu celelalte localităţi este satisfăcătoare.
Drumul comunal aflat în administrarea Consiliului Local est de 33 km şi a fost reabilitat (nivelat, pietruit) în proporţie de 80%. Există un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea şi asfaltarea drumurilor.
Recent s-au realizat o serie de lucrări de modernizare a drumului care străbate localitatea şi de regularizare a văii pârâului care-l traversează, acesta producând numeroase pagube, în urma ploilor torenţiale de vară, când apele ieşite din matcă produceau inundaţii, întrerupând circulaţia.

Deşeuri- Comuna nu are un sistem integrat de management al deşeurilor deşi există un proiect pentru această activitate. În prezent Primăria dispune de 4 platforme pentru gestionarea deşeurilor şi are un contract cu două agenţii pentru gestionarea deşeurilor metalice.

Apă şi canal - Satele Nufăru şi Malcoci au sisteme de canalizare recent finalizate, dar Ilganii de Jos si Victoria nu au sistem de canalizare. Sistemul de alimentare cu apă potabila exista in toate cele patru sate (dar vara se simte nevoia de debit mai puternic – exista studiu de fezabilitate pentru extindere sistem alimentare cu apa potabila).

Comunicaţii- Comunicaţiile sunt acoperite pe toate căile, telefonie fixă, mobilă, televiziune prin cablu, internet. Majoriatea populaţiei, aprox. 90% beneficiază de telefonie mobilă şi de televiziune prin cablu;

Aspecte Economice
Sectorul economic activ în prezent în comuna Nufăru este comerţul. Activităţile tradiţionale, agricultura şi creşterea animalelor, sunt în declin.nufaru6
Factorii atractivi pentru investitori sunt apropierea de Tulcea şi specificul zonei pentru investiţii în turism. Cei mai negativi factori pentru comunitate este lipsa de terenuri disponibile pentru agricultură. Această situaţie se datorează faptului că majoritatea terenurilor se constituie în zonă arheologică.
Se consideră, totuşi, că mediul de dezvoltare a afacerilor s-a îmbunătăţit în ultimii ani, iar baza economică a înregistrat o creştere lentă. Taxele colectate la bugetul local în ultimul an au fost în proporţie de 84,95 %.
Printre proiectele mai importante implementate de investitori pe teritoriul comunei se numără Baza de cazare si agrement "Nufărul" – proiect inițiat de SC FACLA SRL, în valoare totală de 573.900 lei.
Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenţialii investitori rămân, resursele naturale din deltă, aşezarea geografică a localităţii.

Agricultură
    Situat în apropierea municipiului Tulcea, satul a dezvoltat o agricultură complexă, care satisface cerinţele pieţei (lactate, ouă, legume, carne, păsări).
    Ocupaţia de bază a locuitorilor este agricultura, pe lângă culturile de cereale, care se realizează în câteva asociaţii agricole. Centru de vinificaţie si complexul de creştere a porcinelor au fost preluate de Municipiul Tulcea.
    O bună parte a locuitorilor isi au terenurile agricole date in arenda, ei ocupandu-se de suprafete reduse de teren.

Cresterea Animalelor Si Prelucrarea Laptelui Si A Carnii
    Datorita subventiilor APIA, numarul capetelor de animale s-a marit, ceea ce a dus la cresterea si inmultirea lor. Punctele de desfacere a produselor se afla in pietele din orasul Tulcea.

Turism Si Agroturism
    Potenţialul turistic al comunei Nufăru este reprezentat de plasarea comunei pe braţul Sf. Gheorghe. Ţinând cont de poziţia favorabilă (punct de trecere cu bacul), de vestigiile arheologice pe care le adăposteşte, Nufăru ar putea intra Stop într-un circuit turistic cu tentă istorică, efectele putand fi benefice pentru întreaga regiune. Malul Dunării din amonte de sat ar putea fi curăţat şi amenajat în scopuri turistice, deoarece vara el este luat cu asalt de tulceni, care se refugiază aici de canicula din oraş. Această activitate are deja un „cap de pod" în partea de est a satului, unde a apărut un modern complex turistic, numit Steaua apelor, iar pe malul Dunarii pensiunile Stanca Dunarii, Lotus si Nichita.

    De asemenea, ca si obiective turistice amintim Biserica (1880) cu hramul Sfântul Dumitru (26 octombrie) si Cetatea Proslavita este situată în comuna Nufăru, la 12 km aval de Tulcea, pe malul drept al braţului Sfântu Gheorghe. Cetatea a fost ridicată a fundamentis de către Imperiul bizantin într-o zonă cu urme materiale din epocile hallstattiană, latene şi romano-bizantină. În epoca romano-bizantină pe malul Dunării, la capătul nordic al promontoriului, au funcţionat două turnuri de supraveghere a liniei Dunării. Cercetările arheologice - sistematice sau de salvare - mult îngreunate de faptul că satul actual Nufăru suprapune în totalitate cetatea medievală au dus la dezvelirea unei părţi din zidul de incintă, a două turnuri masive, rectangulare, vizitabile - unul suprapus de localul Prislav, celălalt - din punctul „Dispensar" -restaurat şi conservat prin construirea unui clădiri de protecţie, a numeroase locuinţe, cuptoare, a mai multor necropole de inhumaţie creştine; pe malul Dunării, în apropierea punctului de traversare a Dunării cu bacul spre Deltă, a ieşit la iveală instalaţia portuară a cetăţii.