1. Skip to Main Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Grupul de actiune locala Delta Dunarii

Romanian English

Noutăți

PRELUNGIRE Masura M2 - 6A: ”Promovarea produselor și serviciilor din colectivitățile rurale”

Anunt apel selectie M2-6A -  prelungire-varianta simplificata- sesiunea I-2017

Anunt apel selectie M2-6A -  prelungire-varianta detaliata-sesiunea I-2017


ERATA NR. 2 la documentația apelului de selecție aferent Măsurii M2/6A ”Promovarea produselor și serviciilor din colectivitățile rurale”


Clarificari eligibilitate masura M2/6A


ERATA NR. 1 la documentația apelului de selecție aferent Măsurii M2/6A ”Promovarea produselor și serviciilor din colectivitățile rurale”


Comunicat pentru potentialii beneficiari ai GAL DELTA DUNARII!

In baza comunicatului primit de GAL Delta Dunarii de la Serviciul Leader/ Direcția Asistență Tehnică, Leader și Investiții Non-agricole, dorim sa instiintam potentialii solicitanti/ beneficiari ai GAL Delta Dunarii, sa se asigure ca Cererea de Finantare ce o vor depune spre finantare, nu figureaza in Registrul electronic al cererilor de finantare la nivelul AFIR sau poate ca aceasta sa figureze insa doar ca fiind retrasa/neconforma/neeligibila. 

Redam comunicatul primit:

" Conform prevederilor Manualului de procedură pentru pentru implementarea Măsurii 19 – Sub-măsura 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, la nivelul structurilor AFIR, verificările proiectelor selectate de către GAL în cadrul apelurilor de selecție lansate pentru măsurile din SDL se realizează în baza fișelor de verificare E1.2L – „Fișa de evaluare generală a proiectului”. În această etapă, verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului vizează inclusiv verificarea eligibilității solicitantului, admiterea cererii de finanțare fiind condiționată, în acest moment, de existența acesteia în sistem.  În cazul în care cererea de finanțare depusă figurează în Registrul electronic al cererilor de finanțare ca fiind retrasă/ neconformă/ neeligibilă, aceasta poate fi admisă în vederea finanțării în cadrul acestei sub-măsuri. Dacă solicitantul are mai mult de o cerere de finanțare (mai există în sistem o cerere neretrasă), atunci acest criteriu de eligibilitate nu va fi îndeplinit, iar cererea este respinsă de la verificare la nivelul AFIR.

În acest context, în vederea unei abordări unitare la nivelul întregului teritoriu, avem rugămintea de a comunica tuturor Grupurilor de Acțiune Locală, faptul că solicitanții care au depus proiecte în cadrul sesiunii lansate la nivel national, care nu vor primi finantare, dar nici nu pot fi retrase pana la publicarea raportului de selectie, și care doresc sa le redepuna pentru finantare în cadrul Sub-măsurii 19.2, pot să depună proiectele și in cadrul sesiunilor lansate de GAL, urmând ca până la data depunerii proiectelor la AFIR pentru realizarea verificarii eligibilitatii, să inițieze demersurile necesare în vederea respectării prevederilor procedurale reiterate mai sus. "


I N F O R M A R E privind platforma de gunoi de grajd pentru investiții în zootehnie finanțate prin PNDR 


Anunt prelungire apel de selectie pentru masura M6/6B


Anunt apel selectie M2-6A  


Anunt apel selectie M1-2B


 

calendar-27-iulie


GAL Delta Dunarii publica Anunt apel selectie M5-6B


  GAL Delta Dunarii publica Anunt apel selectie M6


 

calendar-actualizat-987


'Ghidul solicitantului pentru Măsura M5/6B în consultare publică ”Investiții în infrastructura socială și pentru integrarea minorităților locale”

Ghidul solicitantului pentru Măsura M6/6B în consultare publică ”Modernizarea satelor și diversificarea serviciilor comunitare”calendar aprilie”Am fost prezenți, în perioada 6-9 aprilie 2017, la cea mai mare expoziție agricolă din România: AGRARIA 2017, eveniment ce s-a desfășurat în raza comunei Jucu, județul Cluj. Cu acest prilej, am participat la conferința FNGAL: ”Rolul GAL-urilor în lanțul valoric - de la producția primară, la politici publice”. Totodată, am discutat oportunitatea realizării unui proiect internațional de cooperare care să vizeze promovarea turismului în 12 GAL-uri din Europa”
expozitie-agricola-romania 1   expozitie-agricola-romania 2   expozitie-agricola-romania 3   expozitie-agricola-romania 4   expozitie-agricola-romania 5   expozitie-agricola-romania 6   expozitie-agricola-romania 7   expozitie-agricola-romania 8


Prima sesiune de depunere a cererilor de finanțare cu aplicabilitate în Teritoriul I.T.I. Delta Dunării este deschisă în perioada 13 februarie – 12 noiembrie 2017,  pentru submăsurile 4.2, 4.2a și 6.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Pragurile minime de selecție a proiectelor sunt:

 • 15 puncte pentru sM 4.2,
 • 10 puncte pentru sM 4.2a,
 • 25 puncte pentru sM 6.1

Înaintea depunerii cererilor de finanțare, solicitanții vor avea în vedere obținerea AVIZULUI DE CONFORMITATE CU STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII – document necesar la depunerea cererii de finanțare.

Descarca Anunt Cerere Proiect.....


Proiectele aferente celor 3 submăsuri se vor depune online (continuu) pe site-ul www.afir.info, începând cu data de 13 februarie 2017, ora 9,00.
Mai multe detalii puteți obține accesând www.afir.roVineri, 20 ianuarie 2017, la sediul Primăriei Nufăru, s-a desfășurat conferința de lansare oficială a proiectului ”Sprijin pentru cheltuielile de funcționare și animare” pentru GAL Delta Dunării, finanțat în cadrul Programului Leader al PNDR 2014-2020.
Vă mulțumim tuturor celor care ați participat la eveniment!

Nufaru-1    Nufaru-2    Nufaru-3


Reamintim faptul că valoarea totală a Strategiei de Dezvoltare Locală este de 3.061.148 euro (componenta A + componenta B), măsurile avute în vedere fiind următoarele:

 • M1: „Încurajarea tinerilor fermieri și a fermelor mici”
 • M2: „Promovarea produselor și serviciilor din colectivitățile rurale”
 • M3: ”Creșterea economiei prin dezvoltarea de activități neagricole”
 • M4: „Promovarea formelor de cooperare, asociere în dezvoltarea rurală”
 • M5: „Investiții în infrastructura socială și pentru integrarea minorităților naționale”
 • M6: ”Modernizarea satelor și diversificarea serviciilor comunitare in GAL DD”

Informații suplimentare, inclusiv planul detaliat de finanțare al Strategiei de Dezvoltare Locală, le puteți obține accesând www.gal-deltadunarii.ro, sau puteți contacta reprezentanții GAL Delta Dunării (0745.344.132, 0748.140.257)


anunt-angajare-09animator


Luni, 17 octombrie 2016, ne-am bucurat de prezența unor reprezentanți ai autorităților locale din regiunea Taraclia și Găgăuzia (Republica Moldova), aflați într-o vizită de studiu în teritoriul GAL Delta Dunării.

Am discutat despre proiectele asociației și despre mecanismele de finanțare ale ”Programului Leader” din cadrul PNDR”

actiune-depromovare0001    actiune-depromovare0002   actiune-depromovare0003


Tabel cu rezultatele concursului de angajare

rezultat2


Bibliografie PosturI vacante GAL DELTA DUNĂRII

bibliografie-recrutare

 


 

Anunț recutare personal

anunt-recutare-personal1  anunt-2 

Procedura recrutare personal GAL Delta Dunarii

 


 

Fișele de post scoase la concurs:


 În data de 31 august 2016, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR a emis autorizația de funcționare cu nr. 19 prin care Asociația GAL Delta Dunării este autorizată pentru desfășurarea activităților specifice implementării măsurilor 19.2 – ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” și 19.4 - ”Sprijin pentru cheltuielile de funcționare și animare” în perioada de programare 2014-2020.

autorizatie