Tel: 0745344132 | 0748140257 | 0748116901 | E-mail: galdeltadunarii@gmail.com|www.gal-deltadunarii.ro

Acțiuni de promovare și informare

Acțiuni de promovare și informare 2019-04-17T05:14:26+00:00

In data de 9-10 aprilie 2019, la Constanța, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală a organizat cea de a doua serie a
întâlnirilor LEADER pentru prezentarea și dezbaterea unor subiecte în legătură cu
implementarea eficientă a componentei LEADER din Programul Național de
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, precum și pentru atingerea obiectivelor din
Strategiile de Dezvoltare Locală, întâlnire la care si noi am participat.

Ieri, 11.12.2108, la SIMPOZIONUL NATIONAL organizat de AFIR, cu ocazia implinirii a 18 ani de activitate a Agentiei, s-a acordat
DIPLOMA DE ONOARE, domnului Daniel Mocanu, reprezentant legal al SC DELTA REAL INVEST SRL, pentru sustinerea mediului rural romanesc.
Felicitari!

Cea de-a doua serie a intalnirilor Leader, la Sinaia, in perioada 04-05.12.2018, pentru prezentarea si dezbaterea subiectelor in legatura cu implementarea eficienta a componentei Leader din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014- 2020, precum si pentru atingerea obiectivelor din Strategiile de Dezvoltare Locala.

Vineri, 20 ianuarie 2017, la sediul Primăriei Nufăru, s-a desfășurat conferința de lansare oficială a proiectului ”Sprijin pentru cheltuielile de funcționare și animare” pentru GAL Delta Dunării, finanțat în cadrul Programului Leader al PNDR 2014-2020.
Vă mulțumim tuturor celor care ați participat la eveniment!

Reamintim faptul că valoarea totală a Strategiei de Dezvoltare Locală este de 3.061.148 euro (componenta A + componenta B), măsurile avute în vedere fiind următoarele:

M1: „Încurajarea tinerilor fermieri și a fermelor mici”
M2: „Promovarea produselor și serviciilor din colectivitățile rurale”
M3: ”Creșterea economiei prin dezvoltarea de activități neagricole”
M4: „Promovarea formelor de cooperare, asociere în dezvoltarea rurală”
M5: „Investiții în infrastructura socială și pentru integrarea minorităților naționale”
M6: ”Modernizarea satelor și diversificarea serviciilor comunitare in GAL DD”

Informații suplimentare, inclusiv planul detaliat de finanțare al Strategiei de Dezvoltare Locală, le puteți obține accesând www.gal-deltadunarii.ro, sau puteți contacta reprezentanții GAL Delta Dunării (0745.344.132, 0748.140.257)

”Luni, 17 octombrie 2016, ne-am bucurat de prezența unor reprezentanți ai autorităților locale din regiunea Taraclia și Găgăuzia (Republica Moldova), aflați într-o vizită de studiu în teritoriul GAL Delta Dunării.

Am discutat despre proiectele asociației și despre mecanismele de finanțare ale ”Programului Leader” din cadrul PNDR”

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL DELTA DUNĂRII s-a realizat printr-un proces de consultare și implicare activă a reprezentanților autorităților publice locale, a societății civile și a localnicilor, contribuind, astfel, la creșterea capacității de colaborare la nivel local. Procesul de implicare al comunității locale s-a desfășurat în perioada februarie-martie 2016 si a vizat două direcții strategice importante.

Direcția strategică(DS) 1: Informare generală și promovare a inițiativei în cele 7 comunități locale din cadrul GAL Delta Dunării: comunele Nufăru, Beștepe, Murighiol, Mahmudia, Sfântu Gheorghe și orașul Sulina;

Direcția strategică 2: desfășurare adunări publice de consultare a membrilor comunității și de culegere idei de proiecte.

Activitățile cuprinse în DS1 s-a desfășurat pe parcursul lunii februarie 2016. S-a avut în vedere elaborarea unor instrumente de lucru care să faciliteze procesul de informare și colectare de date. Astfel, s-a elaborat un model de chestionar pentru colectare date din comunități, o fișă de prezentare a ideilor de proiecte, o prezentare Power point, un model de afiș și un model de pliant general de prezentare a programului Leader și a oportunităților vizate de realizarea strategiei de dezvoltare locală. Echipa de animare a teritoriului constituită din două persoane s-a deplasat în fiecare comunitate în parte, în zilele de 8 februarie (Nufăru), 9 februarie (Beștepe), 10 februarie (Mahmudia), 15 februarie (Murighiol), 16 februarie (Sfântu Gheorghe), 17 februarie (Sulina). Au avut loc discuții la sediile primăriilor locale mai ales cu reprezentanții administrațiilor publice locale, cu reprezentanți ai comunităților locale, cu oameni de afaceri, etc. În cadrul vizitelor respective s-au diseminat materiale de promovare la nivel local (un număr de cca. 300 de pliante pentru fiecare comunitate locală, chestionare si fișe de idei de proiect). Totodată, s-a stabilit, alături de reprezentanții autorităților locale, organizarea întâlnirilor publice de consultare a comunității. În fiecare comunitate în parte s-au stabilit datele de desfășurare, urmând să se prezinte afișe de informare în vederea pregătirii eficiente a întâlnirilor printr-o bună promovare și pentru prezența astfel a tuturor celor interesați.

În cadrul întâlnirilor din comunități s-au stabilit datele de desfășurare a adunărilor de consultare publică după cum urmează: Beștepe (01.03.2016), Valea Nucarilor (02.03.2016), Murighiol (03.03.2016 – ora 11:00), Mahmudia (03.03.2016 – ora14:00), Sfântu Gheorghe (04.03.2016), Nufăru (05.03.2016), Sulina (10.03.2016).

În fiecare comunitate locală, în vederea informării comunității, s-a afișat, la sediul Primăriei, câte un afiș de promovare a evenimentului, ar informația a fost diseminată de partenerii Gal din perioada anterioara, reprezentanti primariilor și de membrii comunității cu care echipa de animare s-au întâlnit. În cazul fiecărei comunități locale s-au lăsat un număr însemnat de afișe, chestionare și formulare de idei de proiecte APL, în vederea distribuirii acestora și altor persoane.

În cadrul DS2 s-a avut în vedere desfășurarea efectivă a adunărilor publice de consultare a comunității locale. În data de 5 martie 2016, pentru promovarea mai eficientă a adunărilor publice din 5 martie (Nufăru), respectiv 10 martie (Sulina), s-a publicat și un comunicat de presă în cotidianul local DELTA. Comunicatul a avut în vedere mai ales promovarea teritoriului GAL Delta Dunării. În vederea promovării mai eficiente a tuturor evenimentelor, metodologia de organizare și promovare a adunărilor publice a avut în vedere și convocarea la întâlnirii a reprezentanților mediului de afaceri local. În acest sens, s-a constituit, pentru fiecare comună sau oraș în parte, o listă cu toate societățile comerciale active la nivel local, utilizându-se în acest sens portalul listafirme.ro. Anterior fiecărei adunări publice, în preziua evenimentului, utilizându-se datele de contact mobile ale antreprenorilor, s-au transmis sms-uri în urma cărora fiecare a fost invitat la evenimentul respectiv.

Prima adunare publică de consultare s-a desfășurat în data de 1 martie 2016, la ora 11:00, la sediul Cooperativei Agricole de Producție din Beștepe, iar la eveniment au participat minim 39 de persoane (cei care au semnat lista de prezență).

Miercuri, 2 martie 2016, la ora 11:00, la sediul Căminului Cultural din satul Agighiol, comuna Valea Nucarilor, s-a desfășurat adunarea publică aferentă comunei Valea Nucarilor. La eveniment au participat un număr de minim 21 de persoane (semnatare).

În data de 3 martie s-au desfășura două evenimente: primul, la ora 11:00, la sediul Primăriei Murighiol, s-a desfășurat întâlnirea publică de consultare a comunei. La evenimentul la care au participat 22 persoane au participat, alături de reprezentanți din toate categoriile sociale ai comunității locale, și reprezentanții Institutului de Cercetări în domeniul Biologiei din București, institut care deține în raza comunei Murighiol un punct de cercetare.

La ora 14, în aceeași zi, evenimentul s-a desfășurat la sediul Primăriei Mahmudia, având în vedere consultarea comunității de acolo. La eveniment au participat 20 de persoane, reprezentanți ai tuturor categoriilor sociale din comună.

Vineri, 4 Martie 2016, întâlnirea publică s-a desfășurat la sediul Primăriei Sfântu Gheorghe. La eveniment au participat un număr de 14 persoane, reprezentanți din toate categoriile sociale de la nivelul comunei.

Primăria Nufăru a fost gazda evenimentului public organizat în această comună în data de 5 martie 2016, de la ora 11:00. La întâlnire au participat 15 persoane.

Ultima adunare publică s-a desfășurat joi, 10 martie 2016, de la ora 11:00, la Sulina. La evenimentul desfășurat la sediul primăriei au participat un număr de 15 persoane.

La toate evenimentele, pentru eficientizare, s-a folosit prezentarea PP în vederea deslușirii mai eficiente a conceptelor și a modului de relaționare a diferitelor structuri care vor gestiona programul. Alături de aceste evenimente publice, în zilele de 9, 16 și 23 martie 2016, s-au desfășurat trei întâlniri ale partenerilor (primele două la Murighiol – comunitate reprezentativă, în care accesul este mai facil pentru persoanele din zonele în care transportul se face doar pe apă, iar ultima la Mahmudia). În cadrul primei întâlniri, partenerii au identificat, în funcție de nevoile teritoriului, prioritățile de dezvoltare și au propus măsuri pentru atingerea acestora, în timp ce în cadrul ultimei întâlniri s-a prezentat și s-a aprobat forma finală a strategiei.

Prezentarea generală a evenimentelor din comunități. La toate evenimentele, pentru eficientizare, s-a folosit o prezentarea power point în vederea deslușirii mai eficiente a conceptelor și a modului de relaționare a diferitelor structuri care vor gestiona programul Leader, inclusiv obiectivele și direcțiile strategice ale acestuia. S-au distribuit pliante de promovare, s-a prezentat în detaliu programul Leader, s-au prezentat exemple de succes din perioada anterioară de funcționare a GAL-ului, sau discutat idei de proiecte, s-a prezentat chestionarul de analiză a nevoilor și s-au colectat chestionarele depuse anterior, etc. Discuțiile au durat cel putin două ore, în fiecare comunitate și au abordat toate aspectele legate de prezentarea programului, a oportunităților, a Grupului de Acțiune Locală, a modului de relaționare între membrii GAL și modul de finanțare al proiectelor propuse de comunitate.

43567 420 total views,  1 views today