ANUNT APEL DE SELECTIE PROIECTE in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Axa IV-LEADER / Masura 41- Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

ANUNT APEL DE SELECTIE PROIECTE in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Axa IV-LEADER / Masura 41- Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

Data publicării: 13.02.2014

Nr. de referinta al sesiunii: 1/2014-M312

Asociatia G.A.L. Delta Dunarii anunţă lansarea, începând cu data de 13 februarie 2014, a sesiunii de primire a cererilor de finantare, in cadrul Masurii 312 -”Sprijin pentru dezvoltarea sectorului non-agricol” din cadrul Planului de Dezvoltare Locala Delta Dunarii (PDLDD).

Apelul se adreseaza tuturor celor interesati, respectiv micro-întreprinderile (atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate, caretrebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural) si persoanele fizice (neînregistrate ca agenţi economici – care se vor angaja că până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprinderi), care propun proiecte ce vor fi implementate pe teritoriul G.A.L. Delta Dunarii: -judetul Tulcea: comuna Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos si judetul Constanta: comuna Mihai Viteazu

Data lansarii apelului de selectie: 13 februarie 2014

Data limita de depunere a proiectelor: 17 martie 2014

Locatia si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

Proiectele vor fi depuse la sediul Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr. 152, etaj 1, judetul Tulcea, CP 827172
Intervalul orar de depunere este in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 10.00-15.00
Prioritatea 1- Cresterea calitatii vietii populatiei din mediul rural

Masura de finantare lansata de catre Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii este:

Masura 312 –” Sprijin pentru dezvoltarea sectorului non-agricol”

Suma maximanerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de:

-50.000 Euro/proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;

-80.000 Euro/proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;

-190.000 Euro/proiecte pentru alte micro-intreprinderi;

Suma maxima a unui proiect: 400.000 euro

Numar de proiecte estimate: 2

Fondurile disponibile pentru Masura 312 sunt in valoare de 380.000 euro, conform PDLDD
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 312 sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – disponibil pe site-ul www.gal-deltadunarii.ro si www.apdrp.ro
Datele de contact ale Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii, de unde solicitantii de finantare pot obtine informatii suplimentare sunt:

Sediul GAL: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr. 152, etaj 1, judetul Tulcea, CP 827172
Telefon: 0740 100 531
Fax: 0340 816 174
E-mail: galdeltadunarii@gmail.com

Vă aşteptăm la sediul GAL Delta Dunarii pentru a va procura varianta electronica sau tiparita a documentelor necesare in vederea elaborarii si depunerii unui proiect.

2017-10-31T09:22:33+00:00