ANUNT APEL DE SELECTIE PROIECTE in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Axa IV-LEADER / Masura 41- Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

ANUNT APEL DE SELECTIE PROIECTE in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Axa IV-LEADER / Masura 41- Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

Data publicării: 23.04.2014

Nr. de referinta al sesiunii: 2/2014-M322

Asociatia G.A.L. Delta Dunarii anunţă lansarea, începând cu data de 23 aprilie 2014, a sesiunii de primire a cererilor de finantare, in cadrul Masurii 322 -”Valorificarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural” din cadrul Planului de Dezvoltare Locala Delta Dunarii (PDLDD).

Apelul se adreseaza tuturor celor interesati (comunelor, prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare, autoritatilor locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate in doua sau mai multe comune, ONG-uri, institutii de invatamant, asezaminte cultural si institutii de cult, persoane fizice si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural de interes local), care propun proiecte ce vor fi implementate pe teritoriul G.A.L. Delta Dunarii: -judetul Tulcea: comuna Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos si judetul Constanta: Mihai Viteazu

Data lansarii apelului de selectie: 23 aprilie 2014
Data limita de depunere a proiectelor: 23 mai 2014

3. Locatia si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

– Proiectele vor fi depuse la sediul Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr. 152, etaj 1, judetul Tulcea, CP 827172

-Intervalul orar de depunere este in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 10.00-15.00

Masura de finantare lansata de catre Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii este:

Prioritatea 2- Valorificarea durabila a resurselor naturale si culturale ale teritoriului

Masura 322 – Valorificarea durabila a obiectivelor de patrimoniu cultural si natural

componenta a )- Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatial rural

componenta b)- Crearea si dezvoltarea serviciilor publice de baza pentru populatia rurala si componenta c)- Protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatial rural

Suma maximanerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 190.565 euro

Suma maxima a unui proiect: 400.000euro

Numar de proiecte estimate: 1

Fondurile disponibile pentru Masura 322 sunt in valoare de 190.565 euro, conform PDLDD
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 322 sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – disponibil pe site-ul www.gal-deltadunarii.ro si www.apdrp.ro
Datele de contact ale Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii, de unde solicitantii de finantare pot obtine informatii suplimentare sunt: – Sediul GAL: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr. 152, etaj 1, judetul Tulcea, CP 827172; Telefon: 0740 100 531; Fax: 0340 816 174; E-mail: galdeltadunarii@gmail.com

Vă aşteptăm la sediul GAL Delta Dunarii pentru a va procura varianta electronica sau tiparita a documentelor necesare in vederea elaborarii si depunerii unui proiect.

2017-10-31T09:31:51+00:00