ANUNT APEL DE SELECTIE PROIECTE in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Axa IV-LEADER / Masura 41- Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

ANUNT APEL DE SELECTIE PROIECTE in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Axa IV-LEADER / Masura 41- Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

Data publicării: 08.07.2014

Nr. de referinta al sesiunii: 1/2014-M112

Asociatia G.A.L. Delta Dunarii anunţă lansarea, începând cu data de 08 iulie 2014, a sesiunii de primire a cererilor de finantare, in cadrul Masurii 112 -”Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Planului de Dezvoltare Locala Delta Dunarii (PDLDD).

Apelul se adreseaza tuturor celor interesati, respectiv, fermierii în vârsta de pâna la 40 de ani (neîmpliniți la data depunerii Cererii de Finanțare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activități agricole si a căror exploatație agricola:

$1· are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 40 UDE;

$1· este situata pe teritoriul GAL Delta Dunarii;

$1· este înregistrata în Registrul unic de identificare-APIA si Registrul agricol,

care propun proiecte ce vor fi implementate pe teritoriul G.A.L. Delta Dunarii ( judetul Tulcea: comuna Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos si judetul Constanta: comuna Mihai Viteazu), in conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locala Delta Dunarii.

Data lansarii apelului de selectie: 08 iulie 2014
Data limita de depunere a proiectelor: 08 august2014
Locatia si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

1· Proiectele vor fi depuse la sediul Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr. 152, etaj 1, judetul Tulcea, CP 827172

1· Intervalul orar de depunere este in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 10.00-15.00

Masura de finantare lansata de catre Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii este:

Prioritatea 1- Cresterea calitatii vietii populatiei din mediul rural

Masura 112 -”Instalarea tinerilor fermieri”

Suma maxima a unui proiect: 40.000 euro

Numar de proiecte estimate: 11

Fondurile disponibile pentru Masura 112 sunt in valoare de 432.000 euro, conform PDLDD
Informaţii detaliate privind conditiile de accesare şi derulare a Măsurii 112 sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – disponibil pe site-ul www.gal-deltadunarii.ro si www.apdrp.ro
Datele de contact ale Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii, de unde solicitantii de finantare pot obtine informatii suplimentare sunt:

Sediul GAL: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr. 152, etaj 1, judetul Tulcea, CP 827172

Telefon: 0740 100 531

Fax: 0340 816 174

E-mail: galdeltadunarii@gmail.com

Vă aşteptăm la sediul GAL Delta Dunarii pentru a va procura varianta electronica sau tiparita a documentelor necesare, in vederea elaborarii si depunerii unui proiect.

2017-10-31T09:45:52+00:00