ANUNT APEL DE SELECTIE PROIECTE in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Axa IV-LEADER / Masura 41- Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

ANUNT APEL DE SELECTIE PROIECTE in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Axa IV-LEADER / Masura 41- Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

Data publicării: 07.08.2013

Nr. de referinta al sesiunii: 1/2013-M312

Asociatia G.A.L. Delta Dunarii anunţă lansarea, începând cu data de 7 august 2013, a sesiunii de primire a cererilor de finantare, in cadrul Masurii 312 -” Sprijin pentru dezvoltarea sectorului non-agricol” din cadrul Planului de Dezvoltare Locala Delta Dunarii (PDLDD).

Apelul se adreseaza tuturor celor interesati, respectiv micro-întreprinderile (atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate, caretrebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural) si persoanele fizice (neînregistrate ca agenţi economici – care se vor angaja că până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprinderi), care propun proiecte ce vor fi implementate pe teritoriul G.A.L. Delta Dunarii:

-judetul Tulcea: comuna Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos

-judetul Constanta: comuna Mihai Viteazu

Data lansarii apelului de selectie : 7 august 2013

2. Data limita de depunere a proiectelor: 16 septembrie 2013

Locatia si intervalul orar in care se pot depune proiectele :

· Proiectele vor fi depuse la sediul Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr. 152, etaj 1, judetul Tulcea, CP 827172

· Intervalul orar de depunere este in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 10.00-15.00

Masura de finantare lansata de catre Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii este:

· Prioritatea 1- Cresterea calitatii vietii populatiei din mediul rural

Masura 322 – ” Sprijin pentru dezvoltarea sectorului non-agricol ”

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de:

-50.00 Euro/proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;

-80.000 Euro/proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;

-190.000 Euro/proiecte pentru alte micro-intreprinderi;

-120.000 Euro/proiect pentru sectorul serviciilor

Suma maxima a unui proiect : 400.000euro

Numar de proiecte estimate: 4

Fondurile disponibile pentru Masura 312 sunt in valoare de 690.000euro, conform PDLDD
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 312 sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – disponibil pe site-ul www.gal-deltadunarii.ro si www.apdrp.ro
Datele de contact ale Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii , de unde solicitantii de finantare pot obtine informatii suplimentare sunt:

· Sediul GAL: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr. 152, etaj 1, judetul Tulcea, CP 827172

· Telefon: 0740 100 531

· Fax: 0340 816 174

E-mail: galdeltadunarii@gmail.com

Vă aşteptăm la sediul GAL Delta Dunarii pentru a va procura varianta electronica sau tiparita a documentelor necesare in vederea elaborarii si depunerii unui proiect.

Presedinte,

Georgel ROSCA

2017-10-31T09:11:42+00:00