ANUNT APEL DE SELECTIE PROIECTE in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Axa IV-LEADER / Masura 41- Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

ANUNT APEL DE SELECTIE PROIECTE in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Axa IV-LEADER / Masura 41- Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

Data publicării: 14.08.2013

Nr. de referinta al sesiunii: 1/2013-M313

Asociatia G.A.L. Delta Dunarii anunţă lansarea, începând cu data de 14 august 2013, a sesiunii de primire a cererilor de finantare, in cadrul Masurii 313 -”Incurajarea activitatilor turistice” din cadrul Planului de Dezvoltare Locala Delta Dunarii (PDLDD).

Apelul se adreseaza tuturor celor interesati, respectiv, micro-întreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, SA), inclusiv societăți cooperative de gradul 1 meșteșugărești și de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea/ dezvoltarea de activităţi ce vizează turismul rural, înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare, persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere, comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comuneşi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare, ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare, care propun proiecte ce vor fi implementate pe teritoriul G.A.L. Delta Dunarii, in conformitate cu Strategia si Planul de Dezvoltare Locala Delta Dunarii:

-judetul Tulcea: comuna Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos

-judetul Constanta: comuna Mihai Viteazu

Data lansarii apelului de selectie: 14 august 2013

Data limita de depunere a proiectelor: 20 septembrie 2013

Locatia si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

Proiectele vor fi depuse la sediul Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr. 152, etaj 1, judetul Tulcea, CP 827172
Intervalul orar de depunere este in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 10.00-15.00
Prioritatea 2- Valorificarea durabila a resurselor naturale si culturale ale teritoriului

Masura de finantare lansata de catre Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii este:

Masura 313 –” Incurajarea activitatilor turistice”, componentele:

b) Investiţii în activităţi recreaţionale;

c) Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.

d) Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural

Suma maxima a unui proiect: 400.000euro

Numar de proiecte estimate: 4

Fondurile disponibile pentru Masura 313 sunt in valoare de 760.000euro, conform PDLDD
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 313 sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – disponibil pe site-ul www.gal-deltadunarii.ro si www.apdrp.ro
Datele de contact ale Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii, de unde solicitantii de finantare pot obtine informatii suplimentare sunt:

Sediul GAL: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr. 152, etaj 1, judetul Tulcea, CP 827172
Telefon: 0740 100 531
Fax: 0340 816 174
E-mail: galdeltadunarii@gmail.com

Vă aşteptăm la sediul GAL Delta Dunarii pentru a va procura varianta electronica sau tiparita a documentelor necesare in vederea elaborarii si depunerii unui proiect.

Presedinte,

Georgel ROSCA

2017-10-31T09:09:54+00:00