ANUNT APEL DE SELECTIE PROIECTE in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Axa IV-LEADER / Masura 41- Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

ANUNT APEL DE SELECTIE PROIECTE in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Axa IV-LEADER / Masura 41- Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

Data publicării: 23.12.2013

Nr. de referinta al sesiunii: 1/2013-M112

Asociatia G.A.L. Delta Dunarii anunţă lansarea, începând cu data de 23 decembrie 2013, a sesiunii de primire a cererilor de finantare, in cadrul Masurii 112 -”Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Planului de Dezvoltare Locala Delta Dunarii (PDLDD).

Apelul se adreseaza tuturor celor interesati, respectiv, fermierii în vârsta de pâna la 40 de ani (neîmpliniți la data depunerii Cererii de Finanțare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activități agricole si a căror exploatație agricola:

are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 40 UDE;
este situata pe teritoriul GAL Delta Dunarii;
este înregistrata în Registrul unic de identificare-APIA si Registrul agricol,

care propun proiecte ce vor fi implementate pe teritoriul G.A.L. Delta Dunarii ( judetul Tulcea: comuna Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos si judetul Constanta: comuna Mihai Viteazu), in conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locala Delta Dunarii.

Data lansarii apelului de selectie: 23 decembrie 2013
Data limita de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisa pana la epuizarea fondurilor, dar nu mai tarziu de 31 martie 2014.
Locatia si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

Proiectele vor fi depuse la sediul Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr. 152, etaj 1, judetul Tulcea, CP 827172
Selectia proiectelor se va realiza de doua ori pe luna, in zilele de 15 si 30 ale fiecarei luni, pana la epuizarea fondurilor. In cazul in care zilele de 15 si 30 sint nelucratoare, se va alege ziua lucratoare precedenta.
Intervalul orar de depunere este in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 10.00-15.00
Prioritatea 2 – Valorificarea durabila a resurselor naturale si culturale ale teritoriului

Masura de finantare lansata de catre Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii este:

Masura 112 -”Instalarea tinerilor fermieri”

Suma maxima a unui proiect: 40.000 euro

Numar de proiecte estimate: 20

Fondurile disponibile pentru Masura 112 sunt in valoare de 760.000 euro, conform PDLDD
Informaţii detaliate privind conditiile de accesare şi derulare a Măsurii 112 sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – disponibil pe site-ul www.gal-deltadunarii.ro si www.apdrp.ro
Datele de contact ale Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii, de unde solicitantii de finantare pot obtine informatii suplimentare sunt:

Sediul GAL: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr. 152, etaj 1, judetul Tulcea, CP 827172
Telefon: 0740 100 531
Fax: 0340 816 174
E-mail: galdeltadunarii@gmail.com

Vă aşteptăm la sediul GAL Delta Dunarii pentru a va procura varianta electronica sau tiparita a documentelor necesare, in vederea elaborarii si depunerii unui proiect.

2017-10-31T09:21:14+00:00