ANUNT APEL DE SELECTIE PROIECTE in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Axa IV-LEADER / Masura 41- Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

ANUNT APEL DE SELECTIE PROIECTE in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Axa IV-LEADER / Masura 41- Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

Data publicării: 31.07.2013

Nr. de referinta al sesiunii: 1/2013-M322

Asociatia G.A.L. Delta Dunarii anunţă lansarea, începând cu data de 31 iulie 2013, a sesiunii de primire a cererilor de finantare, in cadrul Masurii 322 -”Valorificarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural” din cadrul Planului de Dezvoltare Locala Delta Dunarii (PDLDD).

Apelul se adreseaza tuturor celor interesati (comunelor, prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare, autoritatilor locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate in doua sau mai multe comune, ONG-uri, institutii de invatamant, asezaminte cultural si institutii de cult, persoane fizice si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural de interes local), care propun proiecte ce vor fi implementate pe teritoriul G.A.L. Delta Dunarii:

-judetul Tulcea: comuna Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos

-judetul Constanta: Mihai Viteazu

Data lansarii apelului de selectie: 31 iulie 2013

Data limita de depunere a proiectelor: 6 septembrie 2013

Locatia si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

Proiectele vor fi depuse la sediul Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr. 152, etaj 1, judetul Tulcea, CP 827172
Intervalul orar de depunere este in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 10.00-15.00
Prioritatea 2- Valorificarea durabila a resurselor naturale si culturale ale teritoriului

Masura de finantare lansata de catre Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii este

Masura 322 – Valorificarea durabila a obiectivelor de patrimoniu cultural si natural componenta b)-Crearea si dezvoltarea serviciilor publice de baza pentru populatia rurala si componenta c)-Protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatial rural
Suma maximanerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 190.000 euro
Suma maxima a unui proiect: 400.000 euro
Numar de proiecte estimate: 3

Fondurile disponibile pentru Masura 322 sunt in valoare de 570.000 euro, conform PDLDD
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 322 sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – disponibil pe site-ul www.gal-deltadunarii.ro si www.apdrp.ro
Datele de contact ale Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii, de unde solicitantii de finantare pot obtine informatii suplimentare sunt:

Sediul GAL: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr. 152, etaj 1, judetul Tulcea, CP 827172
Telefon: 0740 100 531
Fax: 0340 816 174
E-mail: galdeltadunarii@gmail.com

Vă aşteptăm la sediul GAL Delta Dunarii pentru a va procura varianta electronica sau tiparita a documentelor necesare in vederea elaborarii si depunerii unui proiect.

Presedinte,

Georgel ROSCA

2017-10-31T09:11:19+00:00