Comunicat pentru potentialii beneficiari ai GAL DELTA DUNARII!

Comunicat pentru potentialii beneficiari ai GAL DELTA DUNARII!

In baza comunicatului primit de GAL Delta Dunarii de la Serviciul Leader/ Direcția Asistență Tehnică, Leader și Investiții Non-agricole, dorim sa instiintam potentialii solicitanti/ beneficiari ai GAL Delta Dunarii, sa se asigure ca Cererea de Finantare ce o vor depune spre finantare, nu figureaza in Registrul electronic al cererilor de finantare la nivelul AFIR sau poate ca aceasta sa figureze insa doar ca fiind retrasa/neconforma/neeligibila.

Redam comunicatul primit:

” Conform prevederilor Manualului de procedură pentru pentru implementarea Măsurii 19 – Sub-măsura 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, la nivelul structurilor AFIR, verificările proiectelor selectate de către GAL în cadrul apelurilor de selecție lansate pentru măsurile din SDL se realizează în baza fișelor de verificare E1.2L – „Fișa de evaluare generală a proiectului”. În această etapă, verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului vizează inclusiv verificarea eligibilității solicitantului, admiterea cererii de finanțare fiind condiționată, în acest moment, de existența acesteia în sistem. În cazul în care cererea de finanțare depusă figurează în Registrul electronic al cererilor de finanțare ca fiind retrasă/ neconformă/ neeligibilă, aceasta poate fi admisă în vederea finanțării în cadrul acestei sub-măsuri. Dacă solicitantul are mai mult de o cerere de finanțare (mai există în sistem o cerere neretrasă), atunci acest criteriu de eligibilitate nu va fi îndeplinit, iar cererea este respinsă de la verificare la nivelul AFIR.

În acest context, în vederea unei abordări unitare la nivelul întregului teritoriu, avem rugămintea de a comunica tuturor Grupurilor de Acțiune Locală, faptul că solicitanții care au depus proiecte în cadrul sesiunii lansate la nivel national, care nu vor primi finantare, dar nici nu pot fi retrase pana la publicarea raportului de selectie, și care doresc sa le redepuna pentru finantare în cadrul Sub-măsurii 19.2, pot să depună proiectele și in cadrul sesiunilor lansate de GAL, urmând ca până la data depunerii proiectelor la AFIR pentru realizarea verificarii eligibilitatii, să inițieze demersurile necesare în vederea respectării prevederilor procedurale reiterate mai sus. „

2017-10-30T11:08:08+00:00