ERATA NR. 1 la documentația apelului de selecție aferent Măsurii M2/6A ”Promovarea produselor și serviciilor din colectivitățile rurale”