Tel: 0745344132 | 0748140257 | 0748116901 | E-mail: galdeltadunarii@gmail.com|www.gal-deltadunarii.ro

Nufăru

Nufăru 2017-10-31T06:57:35+00:00

COMUNA NUFARU DESCRIEREA LOCALITATII

Comuna Nufăru este situată în partea de nord-est a judetului Tulcea. Comuna se invecinează la nord-est cu teritoriul comunei Mahmudia; la vest cu teritoriul municipiuluiTulcea; la sud cu teritoriul comunei Valea Nucarilor si la nord cu teritoriul comunei Maliuc.

Sub raport climatic, în comună se înregistrează o climă temperat-continentală cu veri fierbinti si precipitatii slabe si ierni nu foarte reci dar cu viscole puternice.
Temperatura medie anuală este de 11°C iar cantitatea medie de precipitatii este de 400 mm/mp anual.

Din punct de vedere administrativ, localitatea Nufăru este resedintă de comună. Comuna este constituită din satele: Nufăru, Malcoci, Victoria si Ilganii De Jos.

Suprafata totala a comunei este de 56,53 km2.

NUFARU- Alte denumiri: Prislava, Prislavăţ, până în 1908; Domniţa Maria, între 1908-1948; Ada Marinescu, între 1948-1964.

Săpăturile arheologice au evidenţiat urme de locuire din perioada bizantină (sec. X-XIII d.Hr.). Cetatea Prislava, ridicată pe un promontoriu din apropierea braţului, a avut un rol important în desfăşurarea comerţului pe Dunăre, ea fiind distrusă în urma deselor năvăliri ale cerchezilor şi turcilor, probabil prin incendiere, deoarece arheologii au descoperit un strat gros de cenuşă, în perimetrul localităţii. Un turn al vechii cetăţi a fost degajat de pământ şi acoperit cu o construcţie cu pereţi din sticlă, chiar în centrul satului.

MALCOCI- La începutul sec. XIX, o colonie germană condusă de Ignatz Hoffart, venită din Rusia, a pus temeliile aşezării. În timpul războiului ruso-turc din 1855, conducătorul coloniei a fost ucis de turci, dar etnicii germani au rămas încă multă vreme în localitate, ei fiind responsabili de ridicarea bisericii (1883) şi a şcolii (1891). Paralel cu ei, în sat s-au stabilit şi locuitori români şi de alte etnii, care au suplinit o parte din golul lăsat de germani, în jurul anului 1900.
Potrivit unei legende locale, numele satului ar fi fost dat de la cel al unui turc, Mallcos, care îşi avea târla de oi pe actualul loc al satului. După rezonanţa numelui, pare a fi mai degrabă un grec, dar ne îndoim că au existat greci păstori pe aceste locuri, ştiută fiind predilecţia acestei etnii pentru comerţ şi afaceri. O altă ipoteză, destul de tentantă, porneşte de la premisa că nemţii care au fondat localitatea veneau din spaţiul slav şi ar fi botezat numele satului pornind de la aspectul reliefului, de coline joase, prima parte a cuvântului fiind considerată a proveni de la rusescul malinki = mic. Cea de-a doua parte ar putea fi cuvântul ucrainean kucea = movilă, grămadă (îngrămădire).

Relieful
Relieful este format din dealuri joase, aparţinând unităţii morfologice a Dealurilor Tulcei, cu altitudini care nu depăşesc 100 m, dealuri care iau contact cu lunca Dunării sub forma unor pereţi abrupţi de loess sau de roci mai dure. Satul Nufaru are o vatră de tip adunat, cu o textură haotică, iar Malcoci are o vatră de tip adunat, cu formă neregulată şi textură ordonată.

43567 167 total views,  1 views today