Tel: 0745344132 | 0748140257 | 0748116901 | E-mail: galdeltadunarii@gmail.com|www.gal-deltadunarii.ro

Acțiuni de promovare și informare PNDR 2007-2013

Acțiuni de promovare și informare PNDR 2007-2013 2017-10-31T08:31:31+00:00

Grupul Local de Actiune Delta Dunarii a organizat in perioada 12-17.10.2014 in cadrul Activitatii nr. 4, Componenta B, Targuri de informare GAL Delta Dunarii, organizate in localitatile Jurilovca, Malcoci, Murighiol, de pe teritoriu aferent GAL, cu ocazia unor evenimente culturale sau religioase.

Aceste actiuni de informare au avut ca scop mediatizarea la o scara larga a strategiei de dezvoltare locala prin participarea directa a grupului de actiune locala la evenimente/sarbatori locale desfasurate in teritoriu.

Cu ocazia acestor actiuni, personalul GAL a putut să intre în contact direct cu peste 150 de persoane şi organizaţii interesate, să comunice condiţiile de aplicare şi de implementare a proiectelor, să culeagă informaţii privitoare la potentialii beneficiari, etc. De asemeni, prin intermediul partenerilor nostri din teritoriu au fost distribuite materiale informative la un numar de cel putin 400 persoane.

In Decembrie 2013, la cererea mai multor fermieri si tineri din teritoriu a fost modificata o strategie (aprobata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale) pentru a da posibilitatea tinerilor fermieri din teritoriul GAL Delta Dunarii de a-si infiinta o ferma prin accesarea Masurii

In cadrul Masurii 112 ,, Instalarea tinerilor fermieri” au fost selectate un numar de 31 proiecte depuse de catre fermierii din localitatile: Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol, Dunavatu de Jos, Sabangia, Sarichioi, Visterna, Jurilovca, Ceamurlia de Jos pe urmatoarele tipuri de ferme:
Ferme vegetale – 23 proiecte
Ferme zootehnice – 5 proiecte
Ferme mixte – 1 proiect
Ferme apicole -2 proiecte

In vederea bunei implementari a proiectelor pe Masura 112, Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii a organizat in data de 09.10.2014, la pensiunea Laguna Albastra din comuna Murighiol, un seminar de instruire cu tema ,,Implementarea contractelor de finantare semnate pe Masura 112”.

La eveniment au participat 23 de beneficiari de pe teritoriul GAL Delta Dunarii.

Grupul Local de Actiune Delta Dunarii a organizat in perioada 29 mai-1 iunie 2014 doua evenimente pe tema ,,Targ de informare” in cadrul activitatii ,, Organizare evenimente de informare” componenta b.

Targurile de informare s-au desfasurat in 2 comune de pe teritoriul GAL Delta Dunarii:
– Valea Nucarilor perioada 29-30 mai 2014
– Ceamurlia de Jos, perioada 31 mai – 1 iunie.

Scopul evenimentelor a fost mediatizarea la o scara larga a stadiului strategiei de dezvoltare locala, implementata direct de Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii pana la data de 29.05.2014.

Aceste actiuni au dat posibilitatea membrilor comunitatilor locale de a fi informati cu privire la proiectele depuse de catre primarii, fermieri si firme in cadrul Planului de Dezvoltare Locala pe perioada 2012-2014 si totodata de rezultatele obtinute pana in prezent de asociatia GAL Delta Dunarii.

In data de 25. 04.2014 a avut loc un eveniment de promovare a masurilor de finantare derulate de Asociatia GAL Delta Dunarii, respectiv: Masura 41-112 ,,Instalarea tinerilor fermieri’’; Masura 41-312 – “Sprijin pentru dezvoltarea sectorului non-agricol’’, Masura 41-322 – ,,Valorificarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural’’, Masura 41-313 ,, Incurajarea activitatilor turistice” si Masura 421 – ,, Implementarea proiectelor de cooperare’’.

Evenimentul a avut loc in cadrul complexului turistic Laguna Albastra situat in localitatea Murighiol.

Reprezentantul GAL Delta Dunarii a participat in perioada 20 – 22.03.2014, la Piatra Neamt unde a avut loc intalnirea Federatiei Nationale a GAL-urilor din Romania, destinata asociatiilor GAL din regiunile Nord-Est si Sud-Est.

Conferinta regionala s-a aflat sub sloganul “Solidaritate pentru Continuitate” a programului LEADER in Romania si a avut ca teme principale ‘Accelerarea implementarii Strategiilor de Dezvoltare Locala GAL’ si ‘Masura LEADER in programarea PNDR 2020.

Peste 130 de participanti in cele trei zile de conferinta, membrii ai GAL-urilor si a institutiilor abilitate, au dezbatut probleme legate de:

– propuneri legate de masurile din Programul National de Dezvoltare Locala 2014-2020, principalele prioritati, fisele masurilor si alocarile financiare estimative pentru aceasta noua programare;

– fisa LEADER si propuneri pentru acreditarea GAL-urilor in perioada de programare 2014-2020;
– accelerarea implementarii Strategiilor de Dezvoltare Locala aferente perioadei 2007-2013;
– proiectele de cooperare si cele de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte in strategiile GAL;
– propunerea strategiilor GAL in perioada 2014-2020 si cresterea calitatii investitiilor in agricultura si dezvoltare rurala.

Luni, 03 februarie 2014, a avut loc la sediul Asociaţiei G.A.L. Delta Dunarii, situat în satul Malcoci, comuna Nufăru, str. Ovidiu nr. 152, judeţul Tulcea, conferinţa de informare privind stadiul proiectului: “Functionarea Grupului de Acţiune Locală, dobandirea de competente si animarea teritoriului”.

Proiectul este implementat de Asociaţia G.A.L. Delta Dunarii, în perioada februarie 2013 – decembrie 2015, si este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa IV – LEADER, Sub-măsura 431.2.

Tema conferintei de informare a fost stadiul privind implementarea strategiei, respectiv privind incheierea contractelor cu beneficiarii de proiecte ale masurilor lansate de GAL.

In cadrul strategiei de dezvoltare locala GAL Delta Dunarii au fost estimate a fi finantate un total de 16 proiecte., cu o valoare totala de 2.550.000 euro.

Pana la sfarsitul anului 2013, in cadrul primelor sesiuni de finantare lansate de GAL Delta Dunarii in perioada iunie – noiembrie 2013, au fost depuse si selectate ca eligibile proiecte in valoare totala eligibila de aprox. 950.000 euro. Aceasta suma reprezinta 37% din valoarea totala aprobata pentru inplementarea strategiei GAL Delta Dunarii si a fost realizata in primele 10 luni de functionare.

Majoritatea proiectelor depuse, in cadrul sesiunilor de catre viitorii beneficiari din teritoriul GAL Delta Dunarii, au fost pe Masurile 41-111,41-312, 41-313 si 41-322.

In Decembrie 2013, la cererea mai multor fermieri si tineri din teritoriu a fost facuta o modificarea a strategie (aprobata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale) pentru a da posibilitatea tinerilor fermieri din teritoriul GAL Delta Dunarii de a-si infiinta o ferma prin accesarea Masurii 41- 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri’’, cu o valoare maxima eligibila de 40.000 euro.

In acesta perioada sunt deschise sesiuni de depunere pentru patru masuri de finantare: Masura 41-112 ,,Instalarea tinerilor fermieri’’; Masura 41-312 – “Sprijin pentru dezvoltarea sectorului non-agricol’’, Masura 41-322 – ,,Valorificarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural’’si Masura 421 – ,, Implementarea proiectelor de cooperare’’.

Pana la sfarsitul lunii Iulie 2014 sunt estimate a fi evaluate si contractate un numar de 25 proiecte in valoare totala de aproximativ 1.600.000 euro.

La eveniment au participat membrii grupului de acţiune locală Delta Dunării, actorii locali si toti cei interesati de implementarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului G.A.L. Delta Dunarii.

În data de 07 noiembrie 2013 s-a desfăşurat o sesiune de instruire pentru angajaţii şi liderii locali ai GAL Delta Dunarii cu titlul: Modalitati eficiente de implementare proiecte si programe de dezvoltare rurala in comunele din teritoriu GAL Delta Dunarii,în localitatea Murighiol, judetul Tulcea.

Tematica prezentată la curs a fost structurată pe următoarele module: Managementul echipei de proiect; Managementul comunicarii in cadrul proiectului; Managementul calitatii proiectului: obiective, activitati, resurse si buget; Planificarea activitatilor si managementul riscurilor; Modalitati de atingere si de raportare a obiectivelor si indicatorilor unui proiect; Rolul Grupurilor de Actiune Locala in dezvoltarea rurala si viitorul programului LEADER in Romania. Cursul a fost desfăşurat în cadrul activitatii nr. 8 ,, Organizare instruire personal GAL si lideri locali”, component B din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

Grupul Local de Actiune Delta Dunarii a organizat in perioada 18.09.-22.10.2013 in cadrul Activitatii nr. 7, Componenta B, Targuri de promovare GAL Delta Dunarii, organizate in localitatile Jurilovca (doua evenimente), Sarichioi, Malcoci, Mahmudia si Murighiol, de pe teritoriu aferent GAL, cu ocazia unor evenimente culturale sau religioase.

Aceste actiuni de promovare au avut ca scop mediatizarea la o scara larga a strategiei de dezvoltare locala prin participarea directa a grupului de actiune locala la evenimente/sarbatori locale desfasurate in teritoriu.

Cu ocazia acestor actiuni, personalul GAL a putut să intre în contact direct cu peste 175 de persoane şi organizaţii interesate, să comunice condiţiile de aplicare şi de implementare a proiectelor, să culeagă informaţii privitoare la potentialii beneficiari, etc. De asemeni, prin intermediul partenerilor nostri din teritoriu au fost distribuite materiale informative la un numar de cel putin 400 persoane.

privind prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru

Măsura- 322 -”Valorificarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural”

Asociația Grupul de Acțiune Locală Delta Dunarii, prin Consiliul Director, vă informează că sesiunea de finanțare a proiectelor aferente Măsurii 322 -”Valorificarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural” din cadrul Planului de Dezvoltare Locala Delta Dunarii (PDLDD), cu numarul de referinta 1/2013-M322, având termenul de depunere a proiectelor data de 25 octombrie 2013, a fost prelungit până la data de 01. noiembrie 2013.

privind inchiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru

Masura 421-”Implementarea proiectelor de cooperare” ,

din cadrul Planului de Dezvoltare Locala Delta Dunarii (PDLDD)

Asociația Grupul de Acțiune Locală Delta Dunarii, prin Consiliul Director, vă informează că sesiunea de primire continua a cererilor de finantare pentru Masura 421-”Implementarea proiectelor de cooperare”,cu numarul de referinta 1/2013-M421, si cu termen de depunere in data de 29 noiembrie 2013, se va inchide in data de 11 octombrie 2013.

privind prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru

Măsura- 322 -”Valorificarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural”
Asociația Grupul de Acțiune Locală Delta Dunarii, prin Consiliul Director, vă informează că sesiunea de finanțare a proiectelor aferente Măsurii 322 -”Valorificarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural” din cadrul Planului de Dezvoltare Locala Delta Dunarii (PDLDD), cu numarul de referinta 1/2013-M322, având termenul de depunere a proiectelor data de 27 septembrie 2013, a fost prelungit până la data de 25 octombrie 2013.

privind prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru

Măsura- 313 -”Incurajarea activitatilor turistice”

Asociația G.A.L. Delta Dunarii, prin Consiliul Director, vă informează că sesiunea de apeluri de selectie proiecte pentru Masura 313 -”Incurajarea activitatilor turistice”, din cadrul Planului de Dezvoltare Locala Delta Dunarii (PDLDD), cu numarul de referinta 1/2013-M313, avand termenul limita de depunere a proiectelor in data de 20 septembrie 2013, a fost prelungita, până la data de 14 octombrie 2013.

Cu privire la anuntul de prelungire privind sesiunea de proiecte pentru Masura 322 –“Valorificarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural”, publicat in data de 04.09.2013, facem urmatoarea precizare:

– pentru intocmirea cererilor de finantare va fi utilizat Ghidul solicitantului pentru Masura 322, disponibil pe pagina de internet www.gal-deltadunarii.ro si pe site-ul APDRP: ww.apdrp.ro, in vigoare la momentul lansarii Apelului de selectie de catre GAL Delta Dunarii, respectiv la data de 31 iulie 2013 – conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru Masura 41–“Implementarea strategiilor de dezvoltare locala”.

privind prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru

Măsura- 322 -”Valorificarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural”

Asociația Grupul de Acțiune Locală Delta Dunarii, prin Consiliul Director, vă informează că sesiunea de finanțare a proiectelor aferente Măsurii 322 -”Valorificarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural” din cadrul Planului de Dezvoltare Locala Delta Dunarii (PDLDD), cu numarul de referinta 1/2013-M322, având termenul de depunere a proiectelor data de 06 septembrie 2013, a fost prelungit până la data de 27 septembrie 2013.

Atentie! Pentru intocmirea cererilor de finantare se va folosi Ghidul solicitantului pentru Masura 322-versiunea 5- august 2013 si anexele.

Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii a participat in perioada 31 august – 01 septembrie la Târgul proiectelor pentru „Delta vie” organizat in Municipiul Tulcea cu ocazia evenimentului Rowmania Fest 2013 – Festivalul International al Barcilor cu Vasle.

Printre participantii la targ s-au numarat mai multe organizaţii nonguvernamentale şi instituţii publice, printre care: Asociaţia „Ivan Patzaichin – Mila 23”, WWF, „Salvaţi Dunărea şi Delta”, sau Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est.

Asociatia G.A.L. Delta Dunarii anunta lansarea, incepand cu data de 22 august 2013, a sesiunii de primire continua a cererilor de finantare, in cadrul Masurii 111-,,Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte” din cadrul Planului de Dezvoltare Locala Delta Dunarii (PDLDD).

Apelul se adreseaza tuturor celor interesati, respectiv: Institutii de învătământ: licee, colegii sau universitati de profil agricol, silvic sau alimentar; ONG-uri: organizatii constituite în conformitate cu Legea 246/ 2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare, care au în obiectul de activitate/ statutul propriu derularea de activităti în domeniul informării, educării, formării adultilor; Furnizori de FPC autorizati, publici si privati (conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, cu modificările si completările ulterioare), creditate în cel putin un curs din domeniul agriculturii si care propun proiecte ce vor fi implementate pe teritoriul G.A.L. Delta Dunarii, in conformitate cu Strategia si Planul de Dezvoltare Locala. Teritoriul este compus din comunele Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos- jud. Tulcea si comuna Mihai Viteazu din jud. C-ta.

1. Data lansarii apelului de selectie: 22 august 2013.

2. Data limita de depunere a proiectelor: 26 septembrie 2013.

3. Locatia si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

Sediul Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr.152, Etaj 1, Judetul Tulcea, CP 827172;
Intervalul orar de depunere este in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 10.00-15.00.

Asociatia G.A.L. Delta Dunarii anunta lansarea, incepand cu data de 14 august 2013, a sesiunii de primire continua a cererilor de finantare, in cadrul Masurii 313-,,Incurajarea activitatilor turistice” din cadrul Planului de Dezvoltare Locala Delta Dunarii (PDLDD).

Apelul se adreseaza tuturor celor interesati, respectiv micro-intreprinderile (societati comerciale cu capital social: SNC, SCS, SRL, SA), inclusiv societati cooperative de gradu 1 mestesugaresti si de consum care au prevazute in acutul constitutiv ca obiectiv desfasurarea/dezvoltarea de activitati ce vizeaza turismul rural,infiintate conform legislatiei nationale in vigoare, persoanele fizice (neanregistrate ca agenti economici) care se vor angaja ca pana la data semnarii Contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microintreprinderi, comunele prin reprezentantii loe legali conform legislatiei in vigoare, precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate doar intre comune si infiintate conform lrgislatiei nationale in vigoare, ONG-uri , definite conform legislatiei nationale in vigoare, care propun proiecte ce vor fi implementate pe teritoriul G.A.L. Delta Dunarii:

– judetul Tulcea comunele: Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos;

– judetul Constanta – comuna Mihai Viteazu.

1. Data lansarii apelului de selectie: 14 august 2013.

2. Data limita de depunere a proiectelor: 20 septembrie 2013.

3. Locatia si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

Sediul Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr.152, Etaj 1, Judetul Tulcea, CP 827172;
Intervalul orar de depunere este in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 10.00-15.00.

Asociatia G.A.L. Delta Dunarii anunta lansarea, incepand cu data de 07 august 2013, a sesiunii de primire continua a cererilor de finantare, in cadrul Masurii 312-,,Sprijin pentru dezvoltarea sectorului non-agricol” din cadrul Planului de Dezvoltare Locala Delta Dunarii (PDLDD).

Apelul se adreseaza tuturor celor interesati, respectiv micro-intreprinderile (atat cele existente cat si cele nou infiintate, care trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural) si persoanele fizice (neanregistrate ca agenti economici – care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microintreprinderi), care propun proiecte ce vor fi implementate pe teritoriul G.A.L. Delta Dunarii:

– judetul Tulcea comunele: Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos;

– judetul Constanta – comuna Mihai Viteazu.

1. Data lansarii apelului de selectie: 07 august 2013.

2. Data limita de depunere a proiectelor: 16 septembrie 2013.

3. Locatia si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

Sediul Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr.152, Etaj 1, Judetul Tulcea, CP 827172;
Intervalul orar de depunere este in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 10.00-15.00.

In perioda 28-04 august 2013, reprezentanta Grupului de Actiune Locala Delta Dunarii, Dudau Carmen Andra a participat la cursul de ,,Comunicare, negociere, managementul conflictelor” organizat de Sc Perform Center SRL in statiunea Venus, judetul Constanta.

Tematica cursului:

Participare şi comunicare;
Comunicare organizaţională;
Comunicarea organizaţională în situaţii de criza;
Managementul crizelor;
Negocierea: obiective, abordări, metode, instrumente;
Discursul public;
Structura unui discurs;
Retorica;
Transmiterea mesajului;
Comunicarea non-verbala;
Ascultarea activa;
Ateliere de lucru;
Joc de roluri

Asociatia G.A.L. Delta Dunarii anunta lansarea, incepand cu data de 31 iulie 2013, a sesiunii de primire continua a cererilor de finantare, in cadrul Masurii 322 -,,Valorificarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural” din cadrul Planului de Dezvoltare Locala Delta Dunarii (PDLDD).

Apelul se adreseaza tuturor celor interesati (comunelor, prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare, autoritatilor locale(comune) sau asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate in doua sau mai multe comune, ONG-uri, institutii de invatamant, asezaminte cultural si institutii de cult, persoane fizice si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural de interes local), care propun proiecte ce vor fi implementate pe teritoriul G.A.L. Delta Dunarii:

– judetul Tulcea comunele: Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos;

– judetul Constanta – comuna Mihai Viteazu.

1. Data lansarii apelului de selectie: 31 iulie 2013.

2. Data limita de depunere a proiectelor: 06 septembrie 2013.

3. Locatia si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

Sediul Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr.152, Etaj 1, Judetul Tulcea, CP 827172;
Intervalul orar de depunere este in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 10.00-15.00.

Reprezentantul GAL Delta Dunarii a participat in perioada 29-31 iulie 2013, la intalnirea organizata de Federatia Nationala a Grupurilor de Actiune Locala de la Sinaia. Aceasta conferinta a venit ca o necesitate in programul FNGAL , de Accelerarea a implementarii Strategiilor de Dezvoltare Locala GAL si stimularea absortiei fondurilor dedicate Axei IV PNDR.

Acest eveniment FNGAL a avut ca actiuni o Conferinta nationala pe teme de cooperare LEADER si un Targ de proiecte de cooperare intre Grupurile de Actiune Locala.

Pe agenda de lucru a intalnirii au fost punctate:

– Analiza statusului actual pentru GAL-uri la nivel national si principalele evolutii de la ultima reuniune;

– Ateliere de lucru tematice: Proiecte de cooperare, Analiza SWOT a viitorului Plan de Dezvoltare Rurala, Dificultati in implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala;

– Propuneri de optimizare pentru Ghidul Masurii 421 “Implementarea proiectelor de cooperare”;

– Targ Proiecte de Cooperare pentru constituirea de parteneriate in scopul lansarii de noi Proiecte de Cooperare;

– Planul de actiuni viitoare a FNGAL in cadrul Programului “Accelerarea implementarii Strategiilor de Dezvoltare Locala GAL si stimularea absorbtiei fondurilor dedicate Axei IV – PNDR”.

La eveniment au participat reprezentati ai peste 100 de GAL-uri din intreaga tara. Aceasta conferinta este inca un pas pentru cresterea vizibilitatii activitatii FNGAL si a GAL-urilor partenere atat pentru autoritati cat si pentru public, pentru reusita implementarii programului LEADER si in Romania.

Pe data de 04.07.2013 a avut loc workshop-ul de promovare organizat de GAL Delta Dunarii in localitatea Mahmudia. Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii a fost reprezentat de d-na Dobrisan Elisabeta Manager Proiecte GAL, Dudau Carmen Andra Secretar/Animator si dl Tocanie Paul consultant, studiu de zona .

Scopul workshop-lui de promovare a fost consultarea populatiei, in vederea identificarii potentialilor aplicanti de proiecte, a parteneriatelor, ideilor de proiecte si a stadiului implementeraii strategiei locale.

Pe data de 01.07.2013 a avut loc workshop-ul de promovare organizat de GAL Delta Dunarii in localitatea Jurilovca. Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii a fost reprezentat de d-na Dobrisan Elisabeta Manager Proiecte GAL, Dudau Carmen Andra Secretar/Animator si dl Tocanie Paul consultant, studiu de zona .

Scopul workshop-lui de promovare a fost consultarea populatiei, in vederea identificarii potentialilor aplicanti de proiecte, a parteneriatelor, ideilor de proiecte si a stadiului implementeraii strategiei locale.

Pe data de 25.06.2013 a avut loc workshop-ul de promovare organizat de GAL Delta Dunarii in localitatea Sarichioi, la sediul Asociatiei Rusilor-Lipoveni din comuna. Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii a fost reprezentat de d-na Dobrisan Elisabeta Manager Proiecte GAL, Dudau Carmen Andra Secretar/Animator si dl Tocanie Paul consultant, studiu de zona.

Scopul workshop-lui de promovare a fost consultarea populatiei, in vederea identificarii potentialilor aplicanti de proiecte, a parteneriatelor, ideilor de proiecte si a stadiului implementeraii strategiei locale.

Pe data de 21.06.2013 a avut loc seminarul de promovare organizat de GAL Delta Dunarii in localitatea Mihai Viteazu, la sediul Primariei din comuna. Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii a fost reprezentat de dl Rosca Georgel Manager GAL si Dobrisan Elisabeta Manager Proiecte GAL.

La eveniment au fost prezentii reprezentanti ai consiliului local si potentiali beneficiari ai masurilor de finantare oferite prin proiectul “Functionarea Grupului de Acţiune Locală, dobandirea de competente si animarea teritoriului”.

Prezentarea a fost tinuta de dl Rosca Georgel care a facut o introducere despre ce inseamna GAL Delta Dunarii, care este structura, care sunt obiectivele sale. A urmat apoi prezentarea beneficiilor pe care GAL-ul le poate aduce in teritoriu si cum se pot realiza aceaste beneficii cu ajutorul Strategiei de Dezvoltare Locala.

Masurile cuprinse in Planul de Dezvoltare Locala au fost prezentate detaliat de d-na Dobrisan Elisabeta, fiind precizate tipurile de actiuni eligibile, cine poate depune proiecte si care sunt fondurile alocate pentru fiecare masura in parte. Pe parcursul prezentarii cei prezenti au adresat intrebari punctuale echipei GAL legate de posibilitatile de a accesa fondurile europene cu investitii specifice zonei.

Pentru cei prezenti au fost distribuite materiale de suport (pliante de promovare, fise cu masurile de finantare), iar la sediul Primariei Mihai Viteazu si la Caminul Cultural din satul Sinoie, au fost lipite afise de informare.

Asociatia G.A.L. Delta Dunarii anunta lansarea, incepand cu data de 20 iunie 2013, a sesiunii de primire continua a cererilor de finantare, in cadrul Masurii 421 -,, Implementarea proiectelor de cooperare” din cadrul Planului de Dezvoltare Locala Delta Dunarii (PDLDD).

Apelul se adreseaza grupurilor de actiune locala/parteneriate, care functioneaza dupa principiul si metoda Leader, care propun proiecte ce vor fi implementate pe teritoriul G.A.L. Delta Dunarii:

– judetul Tulcea comunele: Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos;

– judetul Constanta – comuna Mihai Viteazu.

1. Data lansarii apelului de selectie: 20 iunie 2013.

2. Data limita de depunere a proiectelor: 29 noiembrie 2013.

3. Locatia si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

Sediul Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr.152, Etaj 1, Judetul Tulcea, CP 827172;
Intervalul orar de depunere este in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 10.00-15.00.

Pe data de 20.06.2013 a avut loc seminarul de promovare organizat de GAL Delta Dunarii in localitatea Ceamurlia de Jos, la sediul Primariei din comuna. Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii a fost reprezentat de dl Rosca Georgel Manager GAL si Dobrisan Elisabeta Manager Proiecte GAL.

La eveniment au fost prezentii dl Viceprimar Ciubuc Marian si potentiali beneficiari ai masurilor de finantare oferite prin proiectul “Functionarea Grupului de Acţiune Locală, dobandirea de competente si animarea teritoriului”.

Prezentarea a fost tinuta de dl Rosca Georgel care a facut o introducere despre ce inseamna GAL Delta Dunarii, care este structura, care sunt obiectivele sale. A urmat apoi prezentarea beneficiilor pe care GAL-ul le poate aduce in teritoriu si cum se pot realiza aceaste beneficii cu ajutorul Strategiei de Dezvoltare Locala.

Masurile cuprinse in Planul de Dezvoltare Locala au fost prezentate detaliat de d-na Dobrisan Elisabeta, fiind precizate tipurile de actiuni eligibile, cine poate depune proiecte si care sunt fondurile alocate pentru fiecare masura in parte. Pe parcursul prezentarii cei prezenti au adresat intrebari punctuale echipei GAL legate de posibilitatile de a accesa fondurile europene cu investitii specifice zonei.

Pentru cei prezenti au fost distribuite materiale de suport (pliante de promovare, fise cu masurile de finantare), iar la sediul Primariei Ceamulia de Jos precum si in satul Lunca, au fost lipite afise de informare.

Pe data de 19.06.2013 a avut loc seminarul de promovare organizat de GAL Delta Dunarii in localitatea Jurilovca, la sediul Primariei din comuna. Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii a fost reprezentat de dl Rosca Georgel Manager GAL si Dobrisan Elisabeta Manager Proiecte GAL.
La eveniment au fost prezentii d-na Viceprimar Teleuca Galina si potentiali beneficiari ai masurilor de finantare oferite prin proiectul “Functionarea Grupului de Acţiune Locală, dobandirea de competente si animarea teritoriului”.
Prezentarea a fost tinuta de dl Rosca Georgel care a facut o introducere despre ce inseamna GAL Delta Dunarii, care este structura, care sunt obiectivele sale. A urmat apoi prezentarea beneficiilor pe care GAL-ul le poate aduce in teritoriu si cum se pot realiza aceaste beneficii cu ajutorul Strategiei de Dezvoltare Locala.
Masurile cuprinse in Planul de Dezvoltare Locala au fost prezentate detaliat de d-na Dobrisan Elisabeta, fiind precizate tipurile de actiuni eligibile, cine poate depune proiecte si care sunt fondurile alocate pentru fiecare masura in parte. Pe parcursul prezentarii cei prezenti au adresat intrebari punctuale echipei GAL legate de posibilitatile de a accesa fondurile europene cu investitii specifice zonei.
Pentru cei prezenti au fost distribuite materiale de suport (pliante de promovare, fise cu masurile de finantare), iar la sediul Primariei Jurilovca, precum si in satele: Salcioara si Visina, au fost lipite afise de informare.
Pe data de 18.06.2013 a avut loc seminarul de promovare organizat de GAL Delta Dunarii in localitatea Sarichioi, la sediul Asociatie Rusilor-Lipoveni din comuna. Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii a fost reprezentat de dl Rosca Georgel Manager GAL si Dobrisan Elisabeta Manager Proiecte GAL.
La eveniment au fost prezentii dl Viceprimar Artamon Trofim si potentiali beneficiari ai masurilor de finantare oferite
prin proiectul “Functionarea Grupului de Acţiune Locală, dobandirea de competente si animarea teritoriului”.
Prezentarea a fost tinuta de dl Rosca Georgel care a facut o introducere despre ce inseamna GAL Delta Dunarii, care este structura, care sunt obiectivele sale. A urmat apoi prezentarea beneficiilor pe care GAL-ul le poate aduce in teritoriu si cum se pot realiza aceaste beneficii cu ajutorul Strategiei de Dezvoltare Locala.
Masurile cuprinse in Planul de Dezvoltare Locala au fost prezentate detaliat de d-na Dobrisan Elisabeta, fiind precizate tipurile de actiuni eligibile, cine poate depune proiecte si care sunt fondurile alocate pentru fiecare masura in parte. Pe parcursul prezentarii cei prezenti au adresat intrebari punctuale echipei GAL legate de posibilitatile de a accesa fondurile europene cu investitii specifice zonei.
Pentru cei prezenti au fost distribuite materiale de suport (pliante de promovare, fise cu masurile de finantare), iar la sediul Primariei Sarichioi, la sediul Asociatie Rusilor-Lipoveni precum si in satele: Sabangia, Zebil, Enisala, Visterna, au fost lipite afise de informare.
In perioda 13-15 iunie 2013, echipa tehnico-administrativa a Grupului de Actiune Locala Delta Dunarii, a participat la cursul de ,,Evaluator proiecte” organizat de GS Consulting Serv S.R.L. la Bucuresti.
Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari ANC.
Cursul de formare profesionala se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat in conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru Aprobarea Motodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor. Obtinerea certificarii va oferii participantilor, abilitati de evaluarea si selectare a poriectelor finantate din diverse programe europene.
Pe data de 11.06.2013 a avut loc seminarul de promovare organizat de GAL Delta Dunarii in localitatea Valea Nucarilor, la Caminul Cultural din comuna. Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii a fost reprezentat de d-na Dobrisan Elisabeta Manager Proiecte GAL si d-na Dudau Carmen Andra Secretar /Animator GAL.
La eveniment au fost prezentii d-na Primar Lenta Maria si potentiali beneficiari ai masurilor de finantare oferite prin proiectul “Functionarea Grupului de Acţiune Locală, dobandirea de competente si animarea teritoriului”.
Prezentarea a fost tinuta de d-na Dudau Carmen Andra care a facut o introducere despre ce inseamna GAL Delta Dunarii, care este structura, care sunt obiectivele sale. A urmat apoi prezentarea beneficiilor pe care GAL-ul le poate aduce in teritoriu si cum se pot realiza aceaste beneficii cu ajutorul Strategiei de Dezvoltare Locala.
Masurile cuprinse in Planul de Dezvoltare Locala au fost prezentate detaliat de d-na Dobrisan Elisabeta, fiind precizate tipurile de actiuni eligibile, cine poate depune proiecte si care sunt fondurile alocate pentru fiecare masura in parte. Pe parcursul prezentarii cei prezenti au adresat intrebari punctuale echipei GAL legate de posibilitatile de a accesa fondurile europene cu investitii specifice zonei.
Pentru cei prezenti au fost distribuite materiale de suport (pliante de promovare, fise cu masurile de finantare), iar la sediul Primariei Valea Nucarilor, la sediul Caminului Cultural precum si in satele: Iazurile si Agighiol au fost lipite afise de informare.
Pe data de 10.06.2013 a avut loc seminarul de promovare organizat de GAL Delta Dunarii in localitatea Murighiol, la sediul Primariei din comuna. Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii a fost reprezentat de d-na Dobrisan Elisabeta Manager Proiecte GAL si d-na Dudau Carmen Andra Secretar /Animator GAL.
La eveniment au fost prezentii dl Viceprimar Tutuianu Ion si potentiali beneficiari ai masurilor de finantare oferite prin proiectul “Functionarea Grupului de Acţiune Locală, dobandirea de competente si animarea teritoriului”.
Prezentarea a fost tinuta de d-na Dudau Carmen Andra care a facut o introducere despre ce inseamna GAL Delta Dunarii, care este structura, care sunt obiectivele sale. A urmat apoi prezentarea beneficiilor pe care GAL-ul le poate aduce in teritoriu si cum se pot realiza aceaste beneficii cu ajutorul Strategiei de Dezvoltare Locala.
Masurile cuprinse in Planul de Dezvoltare Locala au fost prezentate detaliat de d-na Dobrisan Elisabeta, fiind precizate tipurile de actiuni eligibile, cine poate depune proiecte si care sunt fondurile alocate pentru fiecare masura in parte. Pe parcursul prezentarii cei prezenti au adresat intrebari punctuale echipei GAL legate de posibilitatile de a accesa fondurile europene cu investitii specifice zonei.
Pentru cei prezenti au fost distribuite materiale de suport (pliante de promovare, fise cu masurile de finantare), iar la sediul Primariei Murighiol, la sediul Caminului Cultural precum si in satele: Dunavatu de Sus, Dunavatu de Jos, Plopu, Sarinasuf, Colina au fost lipite afise de informare.
Pe data de 07.06.2013 a avut loc seminarul de promovare organizat de GAL Delta Dunarii in localitatea Mahmudia, la sediul Primariei din comuna. Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii a fost reprezentat de d-na Dobrisan Elisabeta Manager Proiecte GAL si d-na Dudau Carmen Andra Secretar /Animator GAL.
La eveniment au fost prezentii d-na Primar Vramulet Gherghina si potentiali beneficiari ai masurilor de finantare oferite prin proiectul “Functionarea Grupului de Acţiune Locală, dobandirea de competente si animarea teritoriului”.
Prezentarea a fost tinuta de d-na Dudau Carmen Andra care a facut o introducere despre ce inseamna GAL Delta Dunarii, care este structura, care sunt obiectivele sale. A urmat apoi prezentarea beneficiilor pe care GAL-ul le poate aduce in teritoriu si cum se pot realiza aceaste beneficii cu ajutorul Strategiei de Dezvoltare Locala.
Masurile cuprinse in Planul de Dezvoltare Locala au fost prezentate detaliat de d-na Dobrisan Elisabeta, fiind precizate tipurile de actiuni eligibile, cine poate depune proiecte si care sunt fondurile alocate pentru fiecare masura in parte. Pe parcursul prezentarii cei prezenti au adresat intrebari punctuale echipei GAL legate de posibilitatile de a accesa fondurile europene cu investitii specifice zonei.

Pentru cei prezenti au fost distribuite materiale de suport (pliante de promovare, fise cu masurile de finantare), iar la sediul Primariei Mahmudia si la sediul Caminului Cultural au fost lipite afise de informare.

Pe data de 06.06.2013 a avut loc seminarul de promovare organizat de GAL Delta Dunarii in localitatea Bestepe, la Punctul de acces public la informatii (P.A.P.I) din comuna. Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii a fost reprezentat de d-na Dobrisan Elisabeta Manager Proiecte GAL si d-na Dudau Carmen Andra Secretar /Animator GAL.
La eveniment au fost prezentii d-na Viceprimar Pavel Anisoara si potentiali beneficiari ai masurilor de finantare oferite prin proiectul “Functionarea Grupului de Acţiune Locală, dobandirea de competente si animarea teritoriului”.
Prezentarea a fost tinuta de d-na Dudau Carmen Andra care a facut o introducere despre ce inseamna GAL Delta Dunarii, care este structura, care sunt obiectivele sale. A urmat apoi prezentarea beneficiilor pe care GAL-ul le poate aduce in teritoriu si cum se pot realiza aceaste beneficii cu ajutorul Strategiei de Dezvoltare Locala.
Masurile cuprinse in Planul de Dezvoltare Locala au fost prezentate detaliat de d-na Dobrisan Elisabeta, fiind precizate tipurile de actiuni eligibile, cine poate depune proiecte si care sunt fondurile alocate pentru fiecare masura in parte. Pe parcursul prezentarii cei prezenti au adresat intrebari punctuale echipei GAL legate de posibilitatile de a accesa fondurile europene cu investitii specifice zonei.
Pentru cei prezenti au fost distribuite materiale de suport (pliante de promovare, fise cu masurile de finantare), iar la sediul Primariei Bestepe, la sediul Caminului Cultural precum si in satele Baltenii de Sus si Baltenii de Jos au fost lipite afise de informare.

Pe data de 05.06.2013 a avut loc seminarul de promovare organizat de GAL Delta Dunarii in localitatea Nufaru, la sediul primariei din comuna. Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii a fost reprezentat de dl Rosca Georgel Manager GAl, d-na Dobrisan Elisabeta Manager Proiecte GAL si d-na Dudau Carmen Andra Secretar /Animator GAL.
La eveniment au fost prezentii dl. Viceprimar Balbaie Vasile si potentiali beneficiari ai masurilor de finantare oferite prin proiectul “Functionarea Grupului de Acţiune Locală, dobandirea de competente si animarea teritoriului”.
Prezentarea a fost tinuta de d-na Dudau Carmen Andra care a facut o introducere despre ce inseamna GAL Delta Dunarii, care este structura, care sunt obiectivele sale. A urmat apoi prezentarea beneficiilor pe care GAL-ul le poate aduce in teritoriu si cum se pot realiza aceaste beneficii cu ajutorul Strategiei de Dezvoltare Locala, tinuta de dl Rosca Georgel.
Masurile cuprinse in Planul de Dezvoltare Locala au fost prezentate detaliat de d-na Dobrisan Elisabeta, fiind precizate tipurile de actiuni eligibile, cine poate depune proiecte si care sunt fondurile alocate pentru fiecare masura in parte. Pe parcursul prezentarii cei prezenti au adresat intrebari punctuale echipei GAL legate de posibilitatile de a accesa fondurile europene cu investitii specifice zonei.
Pentru cei prezenti au fost distribuite materiale de suport (pliante de promovare, fise cu masurile de finantare), iar la sediul Primariei Nufaru, la sediul Caminului Cultural precum si in satele Malcoci, Victoria si Ilganii de Jos au fost lipite afise de informare.

Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii organizeaza in perioada de 05-21 iunie 2013, pe teritoriul GAL, in localitatile: Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Viteazu, seminarii de promovare avand ca scop informarea potentialilor beneficiari de grant-uri, cu privire la conditiile de accesare si implementare a proiectelor, conform strategiei de dezvoltare locala a teritoriului.
Intâlnirile cu caracter public se adresează în primul rând, populaţiei active situate pe teritoriul GAL Delta Dunarii, ce doreşte să îşi dezvolte activităţile agricole, zootehnice, meşteşugăreşti etc, prin accesare de fonduri nerambursabile, in baza criteriilor de eligibilitate specifice fiecărei masuri de finantare ce urmeaza a fi lansate.
Programul intalnirilor va fi urmatorul:

DATA LOCALITATEA LOCATIA ORA
05.06.2013 Nufaru Primaria Nufaru 14.00
06.06.2013 Bestepe Punct de acces public la informatii (P.A.P.I.) Bestepe. 14.00
07.06.2013 Mahmudia Primaria Mahmudia. 12.00
10.06.2013 Murighiol Primaria Murighiol. 14.00
11.06.2013 Valea Nucarilor Caminul cultural din Valea Nucarilor. 14.00
18.06.2013 Sraichioi Sediul Asociatiei Rusilor-Lipoveni din Sarichioi. 14.00
19.06.2013 Jurilovca Primaria Jurilovca. 14.00
20.06.2013 Ceamurlia de Jos Caminul cultural din Ceamurlia de Jos. 14.00
21.06.2013 Mihai Viteazu Primaria Mihai Viteazu. 12.00

Cei interesaţi pot solicita informaţii la sediul GAL din sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, nr.152. Persoana de contact: Dudau Carmen Andra – Secretar/Animator GAL Delta Dunarii, Tel: 0740 102447; Fix: 0374 900857; Fax:0340816174, E-mail:, www.gal-deltadunarii.ro

In perioada 17-18 aprilie 2013 a avut loc la Bruxelles cel de-al treilea eveniment anual LEADER, organizat de Reteaua Nationala pentru Dezvoltare Rurala (ENRD), sub titlul „Building Bridges for the Future”.
Scopul conferintei a fost acela de sustinere a pregatirii viitorului program LEADER pentru perioada 2014 – 2020.
La eveniment au participat aproximativ 450 persoane, reprezentanți din Grupurile Locale de Acțiune, autoritățile de management, agenții de plată, rețele rurale naționale, punctul de contact al REDR, Comisia Europeană și diverse organizații europene.
GAL-urile din Romania au fost reprezentate de 17 colegi – presedinti, mangeri si experti tehnicii, precum si de un reprezentant de la FLAG Delta Dunarii si doi reprezentanti de la Ministerul Agriculturii AM- PNDR.
Reprezentantul GAL Delta Dunarii, prezent la eveniment a avut posibilitatea de a se informa în legatura cu modalitatile de reglementare a procesului de consultare și programare a activitatilor la nivel național, regional și local pentru toate initiativele LEADER. Dezbaterile deschise au oferit participantilor accesul la exemplele unor proiecte si experiente anterioare, studii de caz si exemple de bune practici, instrumente care pot fi în continuare adaptate la medii specifice; să învețe din schimburile peer-to-peer și sa obțina recomandări privind modul de consolidare programare LEADER (la nivel național și local).
Scopul acestor intalniri este de a aduce toate grupurile interesate împreună, pentru a construi o înțelegere comună a rolului lor în susținerea procesului de programare în curs de desfășurare.

Reprezentanții G.A.L. Delta Dunarii au participat, în perioada 15-17 februarie 2013, la Conferința Estului organizată de Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală, in localitatea Targu Ocna, Casa Creanga.
Evenimentul a reunit G.A.L.-urile din regiunile Nord-Est și Sud-Est, scopul fiind dezbaterea si analiza principalelor probleme cu care se confrunta GAL-urile din Romania, pe parcursul implementarii planului de dezvoltare regional, in vederea gasirii de solutii si armonizarii procedurilor.

Pe data de 29 martie 2013, la sediu Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii din Malcoci, comuna Nufaru, a avut loc Conferinta de lansare a proiectului ,,Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritorilui”.

In cadrul conferintei au fost prezentate activitatile ce urmeaza a fi implementate in cadrul proiectului, precum si

continutul Planului de Dezvoltare Locală al teritoriului G.A.L. Delta Dunarii.

La eveniment au participat membrii grupului de acţiune locală Delta Dunării, precum si actorii locali de pe teritoriul GAL interesati de implementarea strategiei de dezvoltare locala.

43567 192 total views,  1 views today