Proiect COASTAL

Proiect COASTAL 2021-05-24T06:03:49+00:00

In data de 25 septembrie 2019, GAL Delta Dunării, partener in cadrul proiectului COASTAL, a organizat un seminar pe tema Silvicultură – Turism Cultural – Activități recreaționale, in cadrul pachetului de activități WP1.  Seminarul a fost organizat la Tulcea, in sala de ședințe a Consiliului Județean Tulcea și a avut, ca invitați, reprezentanți ai unor entități publlice cu competențe in managementul forestier, administrator ai unor firme cu profil de turism și agroturism, reprezentanți ai GAL-urilor din teritoriul Județului Tulcea și al ITI Delta Dunării, reprezentanți ai Agenției pentru Protecția mediului Tulcea, reprezentanți ai mediului universitar și de cercetare, reprezentanți ai ARBDD, reprezentanți ai ADI ITI Delta Dunării.

Această intalnire, a treia de acest tip din teritoriul GAL Delta Dunării, a avut drept scop informarea participanților cu privire la implicarea asociației in cadrul proiectului international COASTAL – Collaborative Land Sea Integration platform (a fost oferit leaflet-ul cu informații asupra proiectului de parteneriat, tuturor participanților), infor,area participanților asupra intalnirilor anterioare (noiembrie 2018, pe subiectele Agricultură și Schimbări climatice, și Turism), dar și crearea cadrului pentru deschiderea unei dezbateri referitoare la legătura dintre turismul rural și zonele împădurite.

Participanții la dezbatere au punctat importanța managementului forestier, au prezentat diverse activități din cadrul entităților reprezentate; s-au avut in vedere chestiunile legate de nevoile de dezvoltare ale comunităților care dețin suprafețe însemnate de pădure – zone in care pot fi initiate, cu acordul administratorului forestier, activități de turism, turism in natură, turism de agrement, turism de relaxare, agroturism. Turismul rural poate fi dezvoltat in zone cum ar fi Murighiol, Mahmudia, Sfantu-Gheorghe, din teritoriul GAL Delta Dunării, prin activități de diversificare cum ar fi turismul recreational, de pescuit sportive, heliomarin. Pe de altă parte, există zone impădurite, cum ar fi o parte a teritoriului Nufăru, zone importante din teritoriul RBDD (pădurea Letea – una dintre cele mai importante zone forestiere cu statut de rezervație incă din anul 1938), care pot contribui, la dezvoltarea economico-socială a teritoriului GAL. Participanții la seminar au fost invitați să își exprime opiniile cu privire la modalitățile potențiale prin care suprafețele forestiere pot accepta și dezvolta activități turistice, in deplină concordanță atât cu condițiile de conservare a mediului inconjurător (statutul de rezervație a RBDD) cât și cu nevoile de dezvoltare ale comunităților.

Reprezentantii Directiei Silvice au sublliniat importanța conceptului de sustenabilitate a pădurilor, care ramane principiul de bază in gestionarea arealelor forestiere. Condițiile pentru crearea unui cadru propice dezvoltării turismului in aceste areale trebuie să țănă cont de patru elemente – cheie si anume:

– o mai bună intelegere, din partea turistilor si vizitatorilor, a modului de valorificare si utilizare a acestei resurse naturale,
– creșterea beneficiilor comunităților din turism si industriile recreative,
– identificarea impactului social si de mediu pe care turismul il are asupra arealelor forestiere,
– implementarea unui sistem de management eficient pentru a contracara orice formă de impact negativ.
 
Reprezentanții GAL-urilor din teritoriul ITI Delta Dunării și-au manifestat interesul de a colabora, în perioada următoare de programare, cu Romsilva și respectiv Direcția Silvică, pentru găsirea unor soluții, transpuse în proiecte finanțate pe diferite submăsuri, care să răspundă cererii tot mai ridicate a turiștilor și vizitatorilor de a-și petrece timpul liber in natură, vizate fiind zonele de pădure in care nu există spații corespunzătoare / alei și marcaje pentru desfășurarea cicloturismului.

In perioada 1 mai 2018 – 30 aprilie 2022, ASOCIAȚIA G.A.L. DELTA DUNĂRII implementează proiectul “COASTAL – Collaborative Land-Sea Interaction Platform”, proiect finanțat prin programul HORIZON 2020 – RUR – 02 – 2017, în cadrul unui parteneriat internațional constituit din 29 entități din 9 țări europene (Belgia, Grecia, Suedia, Franta, România, Spania, Norvegia, Finlanda, Ungaria), coordonat de către Institutul de Cercetare Vlaamse Instelling Voor Technologish Onderzoek (VITO, Belgia).

Obiectivul general al proiectului COASTAL il reprezintă dezvoltarea unei platforme colaborative pentru modelarea interacțiunilor dintre activitățile desfășurate în zonele costiere și rurale.

Obiectivele specifice:

1. Ințelegerea în profunzime a interacțiunilor dintre uscat și mare / zone riverane, pe termen mediu și lung;
2. Elaborarea de recomandări și soluții de business și administrative în vederea îmbunătățirii acestor interacțiuni;
3. Elaborarea de instrumente și modele pentru a analiza sinergia dintre aceste interacțiuni.

Viziunea proiectului:

Perspectiva asupra interacțiunii dintre factorii de mediu, infrastructură, factorii socio-economici și administrativi care consolidează sau împiedică creșterea economică în regiunile de coastă din Europa ar trebui să conducă la soluții practice și recomandări de politică pe termen mediu (2020-2050). Proiectul prevede șase studii de caz sau Laboratoare Multi-Actoriale, dintre care unul se află în România – zona de coastă a Mării Negre și Gurile Dunării, fiind coordonat de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanța (INCDM) și Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală București (ICEADR). La nivelul Comisiei Europene, proiectul va fi monitorizat direct de către DG-AGRI și DG-MARE și va contribui la stabilirea politicilor Uniunii Europene pentru următorii ani, în domeniile dezvoltare durabilă, infrastructură, mediu și agricultură.

Decizia de implicare a Asociatiei GAL Delta Dunării în proiectul COASTAL a pornit de la premiza că teritoriul GAL Delta Dunării este afectat, ca multe zone rurale din Europa, de schimbările și dinamica piețelor, scăderea drastică a numărului de locuitori în teritoriu prin fenomenul de migrație, densitatea redusă a populației, lipsa locurilor de muncă, deșertificarea teritoriului și alte presiuni sociale, economice și de mediu. Pe de altă parte, este știut faptul că zonele de coastă din vecinătatea teritoriilor rurale pot furniza oportunități de afaceri, dar sunt influențate indirect de fenomenele socio-economice din rural. Prin intermediul unor instrumente de analiză calitativă și cantitativă a acestor fenomene, aplicabile la nivelul fiecărui partener al proiectului, și prin feedback-ul adus de grupurile multidisciplinare de lucru, COASTAL va pune în evidență dinamica, vulnerabilitățile, limitările dar și oportunitățile unui sistem integrat pământ – apă.

Grupul-țintă:

– Persoanele a căror activitate se desfășoară în domenii ca agricultură, pescuit, turism rural;
– Stakeholderi, actori locali din zonele de interes.

Platforma interactivă online ce va fi creată prin proiect cu scopul de a releva sinergia dintre zonele de coastă și teritoriile rurale, va putea fi accesată, începand cu luna mai 2019, de către persoanele ce fac parte din grupul-țintă, pentru a se informa, a găsi soluții și a schimba informații și experiențe cu alte regiuni ce întâmpină probleme similare de dezvoltare (coastal-xchange.eu)