Tel: 0745344132 | 0748140257 | 0748116901 | E-mail: galdeltadunarii@gmail.com|www.gal-deltadunarii.ro

Proiectul COASTAL (Programul HORIZON 2020)

Proiectul COASTAL (Programul HORIZON 2020) 2022-10-31T13:16:44+00:00

             In perioada 1 mai 2018 – 31 octombrie 2022, ASOCIAȚIA G.A.L. DELTA DUNĂRII implementează proiectul “COASTAL – Collaborative Land-Sea Interaction Platform”, proiect finanțat prin programul HORIZON 2020 – RUR – 02 – 2017, în cadrul unui parteneriat internațional constituit din 29 entități din 9 țări europene (Belgia, Grecia, Suedia, Franta, România, Spania, Norvegia, Finlanda, Ungaria), coordonat de către Institutul de Cercetare Vlaamse Instelling Voor Technologish Onderzoek (VITO, Belgia).

Obiectivul general al proiectului COASTAL il reprezintă dezvoltarea unei platforme colaborative pentru modelarea interacțiunilor dintre activitățile desfășurate în zonele costiere și rurale.

Obiectivele specifice:

1. Ințelegerea în profunzime a interacțiunilor dintre uscat și mare / zone riverane, pe termen mediu și lung;
2. Elaborarea de recomandări și soluții de business și administrative în vederea îmbunătățirii acestor interacțiuni;
3. Elaborarea de instrumente și modele pentru a analiza sinergia dintre aceste interacțiuni.

Viziunea proiectului:

Perspectiva asupra interacțiunii dintre factorii de mediu, infrastructură, factorii socio-economici și administrativi care consolidează sau împiedică creșterea economică în regiunile de coastă din Europa ar trebui să conducă la soluții practice și recomandări de politică pe termen mediu (2020-2050). Proiectul prevede șase studii de caz sau Laboratoare Multi-Actoriale, dintre care unul se află în România – zona de coastă a Mării Negre și Gurile Dunării, fiind coordonat de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanța (INCDM) și Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală București (ICEADR). La nivelul Comisiei Europene, proiectul va fi monitorizat direct de către DG-AGRI și DG-MARE și va contribui la stabilirea politicilor Uniunii Europene pentru următorii ani, în domeniile dezvoltare durabilă, infrastructură, mediu și agricultură.

Decizia de implicare a Asociatiei GAL Delta Dunării în proiectul COASTAL a pornit de la premiza că teritoriul GAL Delta Dunării este afectat, ca multe zone rurale din Europa, de schimbările și dinamica piețelor, scăderea drastică a numărului de locuitori în teritoriu prin fenomenul de migrație, densitatea redusă a populației, lipsa locurilor de muncă, deșertificarea teritoriului și alte presiuni sociale, economice și de mediu. Pe de altă parte, este știut faptul că zonele de coastă din vecinătatea teritoriilor rurale pot furniza oportunități de afaceri, dar sunt influențate indirect de fenomenele socio-economice din rural. Prin intermediul unor instrumente de analiză calitativă și cantitativă a acestor fenomene, aplicabile la nivelul fiecărui partener al proiectului, și prin feedback-ul adus de grupurile multidisciplinare de lucru, COASTAL va pune în evidență dinamica, vulnerabilitățile, limitările dar și oportunitățile unui sistem integrat pământ – apă.

Grupul-țintă:

– Persoanele a căror activitate se desfășoară în domenii ca agricultură, pescuit, turism rural;
– Stakeholderi, actori locali din zonele de interes.

Platforma interactivă online ce va fi creată prin proiect cu scopul de a releva sinergia dintre zonele de coastă și teritoriile rurale, va putea fi accesată, începand cu luna mai 2019, de către persoanele ce fac parte din grupul-țintă, pentru a se informa, a găsi soluții și a schimba informații și experiențe cu alte regiuni ce întâmpină probleme similare de dezvoltare (http://coastal-xchange.eu )

COASTAL Horizon 2020 project: Workpackages | COASTAL

43567 322 total views,  2 views today