Tel: 0745344132 | 0748140257 | 0748116901 | E-mail: galdeltadunarii@gmail.com|www.gal-deltadunarii.ro

Proiectul TOURAL (Programul HORIZON 2023 Research and Innovation Actions)

Proiectul TOURAL (Programul HORIZON 2023 Research and Innovation Actions) 2024-02-20T14:34:51+00:00

In perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2026, ASOCIAȚIA G.A.L. DELTA DUNĂRII implementează proiectul TOURAL – Multidimensional model of tourism verticals driving the sustainable balanced growth among rural & remote grids and urban clusters of rural regions, fostering macro-regional cooperation”, proiect finanțat prin programul HORIZON – CL2 – 2023 – HERITAGE, în cadrul unui parteneriat internațional constituit din 20 entități din 8 țări europene (Grecia, Bulgaria, România, Ucraina, Croația, Franța, Italia, Turcia), coordonat de către Centrul de Cercetare și Tehnologie Hellas (CERTH, Salonic / Grecia).

Scopul proiectului TOURAL este de a propune un model care va sprijini dezvoltarea turismului din zonele participante, printr-o abordare multi-dimensională, participativă și integrată.

Viziunea proiectului:

Proiectul TOURAL este focusat pe turismul cultural și creativ, ca vectori ai dezvoltării durabile, ținând cont, în același timp, de cerințele Planului de Tranziție pentru Turism, conceput în 2021 și dezvoltat de către un consorțiu european de experți în domeniul turismului (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_850), în contextul necesității conceperii unor oferte de turism inteligent multi-destinație și multi-dimensional, dezvoltate în cadrul unei cooperări macro-regionale pe domeniul cercetării în turism. Proiectul TOURAL propune un model de dezvoltare care să sprijine dezvoltarea turismului prin participarea unor regiuni rurale, echilibrând creșterea zonelor rurale și a celor urbane adiacente, prin promovarea potențialului de creștere economică în zonele rurale izolate.

Proiectul de cooperare internațională prevede șase studii de caz (regiuni în care vor fi analizate dezvoltarea actuală a turismului și premisele dezvoltării viitoare, pe baza modelului ce va fi realizat prin proiect), dintre care unul se află în România – zona Deltei Dunării.

Decizia de implicare a Asociatiei GAL Delta Dunării în proiectul TOURAL a pornit de la premiza că teritoriul GAL Delta Dunării deține, ca multe alte zone rurale din  Europa, caracteristici specifice și un patrimoniu natural și cultural important, dar insuficient exploatat și promovat. În același timp, entitățile economice și autoritățile administrative din teritoriul GAL DD trebuie să facă față unor provocări reale, ce țin de dezvoltarea sustenabilă. Cea mai mare provocare este necesitatea de a diversifica activitățile economice, mai departe de acitivitățile tradiționale – agricultură, dezvoltarea fermelor mici, pescuitul, împăduririle – prin implementarea unor abordări noi, care să stimuleze creșterea economică. În mod evident, turismul poate să devină o ancoră pentru dezvoltarea economică a zonelor rurale, mai ales pentru cele izolate sau greu accesibile.

https://toural-project.eu/

43567 166 total views,  1 views today