Seminar pe tema dezvoltarii turismului in zonele forestiere din RBDD si teritoriul GAL DD / ITI DD, organizat in cadrul WP1, in teritoriul GAL DD – septembrie 2019 (M17)

Seminar pe tema dezvoltarii turismului in zonele forestiere din RBDD si teritoriul GAL DD / ITI DD, organizat in cadrul WP1, in teritoriul GAL DD – septembrie 2019 (M17)

In data de 25 septembrie 2019, GAL Delta Dunării, partener in cadrul proiectului COASTAL, a organizat un seminar pe tema Silvicultură – Turism Cultural – Activități recreaționale, in cadrul pachetului de activități WP1.  Seminarul a fost organizat la Tulcea, in sala de ședințe a Consiliului Județean Tulcea și a avut, ca invitați, reprezentanți ai unor entități publlice cu competențe in managementul forestier, administrator ai unor firme cu profil de turism și agroturism, reprezentanți ai GAL-urilor din teritoriul Județului Tulcea și al ITI Delta Dunării, reprezentanți ai Agenției pentru Protecția mediului Tulcea, reprezentanți ai mediului universitar și de cercetare, reprezentanți ai ARBDD, reprezentanți ai ADI ITI Delta Dunării.

Această intalnire, a treia de acest tip din teritoriul GAL Delta Dunării, a avut drept scop informarea participanților cu privire la implicarea asociației in cadrul proiectului international COASTAL – Collaborative Land Sea Integration platform (a fost oferit leaflet-ul cu informații asupra proiectului de parteneriat, tuturor participanților), infor,area participanților asupra intalnirilor anterioare (noiembrie 2018, pe subiectele Agricultură și Schimbări climatice, și Turism), dar și crearea cadrului pentru deschiderea unei dezbateri referitoare la legătura dintre turismul rural și zonele împădurite.

Participanții la dezbatere au punctat importanța managementului forestier, au prezentat diverse activități din cadrul entităților reprezentate; s-au avut in vedere chestiunile legate de nevoile de dezvoltare ale comunităților care dețin suprafețe însemnate de pădure – zone in care pot fi inițiate, cu acordul administratorului forestier, activități de turism, turism in natură, turism de agrement, turism de relaxare, agroturism. Turismul rural poate fi dezvoltat in zone cum ar fi Murighiol, Mahmudia, Sfantu-Gheorghe, din teritoriul GAL Delta Dunării, prin activități de diversificare cum ar fi turismul recreational, de pescuit sportive, heliomarin. Pe de altă parte, există zone impădurite, cum ar fi o parte a teritoriului Nufăru, zone importante din teritoriul RBDD (pădurea Letea – una dintre cele mai importante zone forestiere cu statut de rezervație incă din anul 1938), care pot contribui, la dezvoltarea economico-socială a teritoriului GAL. Participanții la seminar au fost invitați să își exprime opiniile cu privire la modalitățile potențiale prin care suprafețele forestiere pot accepta și dezvolta activități turistice, in deplină concordanță atât cu condițiile de conservare a mediului inconjurător (statutul de rezervație a RBDD) cât și cu nevoile de dezvoltare ale comunităților.

Reprezentantii Directiei Silvice au sublliniat importanța conceptului de sustenabilitate a pădurilor, care ramane principiul de bază in gestionarea arealelor forestiere. Condițiile pentru crearea unui cadru propice dezvoltării turismului in aceste areale trebuie să țănă cont de patru elemente – cheie si anume:

– o mai bună intelegere, din partea turistilor si vizitatorilor, a modului de valorificare si utilizare a acestei resurse naturale,
– creșterea beneficiilor comunităților din turism si industriile recreative,
– identificarea impactului social si de mediu pe care turismul il are asupra arealelor forestiere,
– implementarea unui sistem de management eficient pentru a contracara orice formă de impact negativ.
Reprezentanții GAL-urilor din teritoriul ITI Delta Dunării și-au manifestat interesul de a colabora, în perioada următoare de programare, cu Romsilva și respectiv Direcția Silvică, pentru găsirea unor soluții, transpuse în proiecte finanțate pe diferite submăsuri, care să răspundă cererii tot mai ridicate a turiștilor și vizitatorilor de a-și petrece timpul liber in natură, vizate fiind zonele de pădure in care nu există spații corespunzătoare / alei și marcaje pentru desfășurarea cicloturismului.
 
Concluziile acestei intalniri au punctat urmatoarele:
– Deși relativ suprafețe mici de pădure in RBDD, acestea au o importanță foarte mare din punct de vedere ecologic si totodată economic – 22.656 ha ce includ arii aflate sub managementul Administratiei Nationale a Padurilor, zone destinate reimpaduririlor, alte zone ce servesc nevoilor administratorilor, productiei si culturilor. Padurea Letea din teritoriul RBDD, reprezinta cea mai mare si conpacta zona naturala forestiera.
– Turismul poate fi integrat in zonele forestiere, generand fluxuri semnificative din care zonele rurale pot avea beneficii; poate fi organizat ca si activitate pe teremn lung, cu conditiile respectarii conceptelor de conservare, restaurare si valorificare corespunzatoare.
– Fara indoiala, turismul poate exercita presiune considerabila asupra mediului si, in general, asupra ecosistemelor, exista o dificultate in a combina intr-un mod durabil activitatile de turism si agrement cu nevoia de conservare a zonelor forestiere, realitate ce necesita o strategie potrivita de dezvoltare a tuturor activiatilor complementare (turism de agrement, turism de natura, cicloturism, etc ….)
– Reducerea presiunii asupra resurselor naturale forestiere, protejarea acestor resurse si crearea unui echilibru natural se pot realiza prin colaborarea dintre comunitati, grupurile de actiune locala, administratiile publice locale, cercetatori – aceasta cooperare va conduce, in timp, la accelerarea informatiei si comunicarii intre aceste entitati, si schimburile de informatie intre zonele rurale si cele urbane, cu scopul clar de a asigura cadrul de colaborare, proiecte si finantari diverse pentru dezvoltarea ecoturismului in zonele rurale.
2021-05-24T06:24:16+00:00