Seminarii organizate în cadrul pachetului de activități WP1, in teritoriul GAL Delta Dunării – noiembrie 2018 (M7)

Seminarii organizate în cadrul pachetului de activități WP1, in teritoriul GAL Delta Dunării – noiembrie 2018 (M7)

Publicat pe: 28 dec. 2018

 

In prima jumătate a lunii noiembrie, GAL Delta Dunării a organizat două seminarii, în localitățile Nufăru și Murighiol, cu scopul de a iniția dezbateri cu actorii locali pe două teme importante pentru teritoriul GAL, respectiv agricultura și turismul. Cele două seminarii au fost organizate în cadrul proiectului COASTAL, activitatea 1 (WP1 – Multi-actor analysis) prin care se preconizează atingerea obiectivului 1 al proiectului multinațional, respectiv abordarea multisectorială a dezvoltării rurale și costiere.

Participanții la cele două reuniuni WP1 au fost invitați să analizeze, din perspectiva activității desfășurate, care sunt elementele ce caracterizează dezvoltarea actuală, pe fiecare din cele două domenii de interes, și totodată să facă propuneri ce ar putea fi materializate intr-un plan de dezvoltare viitoare pentru zona rurală.

Fiind un teritoriu inclus in ITI Delta Dunării, teritoriul GAL DD se caracterizează prin acele elemente desprinse din Strategia Integrată pentru Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, document strategic care oferă viziunea asupra acestui areal: o „Deltă vie” (o zonă în care oamenii trăiesc şi muncesc), cu echilibru între mediu şi comunitate; cu o economie locală durabilă şi sănătoasă – bazată, în principal, pe agricultură, natură şi turism cultural; cu un proces de planificare bazată pe incluziune (localnici, autorităţi, mediu de afaceri).

Cele două obiective ale strategiei au fost abordate în discuțiile dintre participanti:

– Păstrarea valorilor naturale unice printr-un management de mediu şi prin consolidarea comunităţilor locale în rolul acestora de protectori proactivi ai acestui patrimoniu mondial unic;

– Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, pe baza consumului și protecţiei durabile, eficientă din punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative ale zonei şi beneficiind de sprijinul unor servicii publice îmbunătăţite.

In dezbaterile susținute în cadrul celor două seminarii și moderate de dl. George Roșca, s-a relevat faptul că accentul trebuie pus pe acele direcţii de dezvoltare economică care să nu genereze un impact negativ semnificativ asupra mediului, în special în zonele umede din deltă (ex. crearea unor facilităţi în turism, pescuit şi transport naval, concomitent cu protejarea biodiversităţii în zona umedă; reabilitarea drumurilor existente, nu construirea altora noi, pentru îmbunătăţirea accesului pentru populaţia din deltă; căutarea şi găsirea unor soluţii accesibile pentru apă şi canalizare, pe care autorităţile locale să le opereze şi întreţină, pentru locuitorii cu posibilitate financiară redusă; sprijinirea îmbunătăţirii structurilor actuale de cazare, nu construirea unora noi, ca parte a propunerii de dezvoltare a unui turism la scară mică, bazat pe natură şi cultură, până când cererea va garanta extinderea).

Bogăția și diversitatea culturală și de mediu ale teritoriului aduc oportunități economice industriei turismului și co-beneficii pentru pescuitul și acvacultura locale, agricultură și activități non-agricole (cum ar fi atelierele de meșteșugărit). Printr-o gamă mai diversificată de atracții și programe pentru petrecerea timpului în natură, nu numai că va crește numărul de turiști, dar va crește și durata șederii acestora, ceea ce va genera venituri populației locale, atât din cadrul Rezervației Biosferei (în special în centrul Deltei), cât și în orașele și comunele învecinate. Conservarea bunurilor mobile și imobile ale patrimoniului cultural al regiunii – tradițiile, arta, gastronomia locală, siturile și evenimentele culturale – pot aduce un plus de valoare poziționării distincte a zonei, ca și destinație de călătorie, și brandului produselor locale. Întrucât bunurile culturale și naturale reprezintă atracția-cheie a regiunii, refacerea, protecția și punerea in valoare a acestora reprezintă o prioritate de maximă importanță. Dincolo de integrarea și sinergiile dintre sectoare prin procesele de planificare viitoare, legăturile dintre investițiile materiale, schimbările de politici publice și de reglementare, dezvoltarea instituțională și asistența tehnică vor spori beneficiile și vor susține patrimoniul.

În ambele intâlniri a fost subliniat faptul că, datorită caracterului izolat și densitatii reduse a populatiei in zona de delta, se poate vorbi de o constrângere pentru dezvoltarea altor sectoare, însă această realitate poate reprezenta un atu pentru turismul bazat pe natură. În timp ce pescuitul și agricultura vor continua să rămână importante pentru ocuparea forței de muncă, aceste sectoare par să aibă un potențial de creștere destul de limitat în deltă. Fiind o industrie relativ intensivă pe partea de capital și extrem de competitivă, turismul are nevoie ca sprijinul și politicile oferite de sectorul public să pună in valoare oportunitățile și să ofere beneficiile pentru actorii locali interesati in a-și dezvolta afacerile. Rolul sectorului public este de a ajuta dezvoltarea eficientă a unui turism durabil care este orientat prin acea viziune menționată în documentele strategice și pe direcții clare.

Rolul proiectului COASTAL este, practic, formularea si evaluarea unor soluții viabile pentru dezvoltarea afecerilor și furnizarea unor recomandări cu scopul de a imbunătăți sinergia dintre zonele de coastă și zonele rurale, pentru a spori dezvoltarea zonelor mai puțin dezvoltate, dar toate acțiunile să se desfășoare numai cu păstrarea condițiilor specifice de mediu. Dezvoltarea rurală in intreaga Uniune Europeană este afectată în mod cert de schimbările condițiilor de piață, de scăderea și îmbătranirea populatiei, de migrația către orașe, lipsa locurilor de muncă, presiuni și constrangeri de ordin ambiental, economic și social. Pe de altă parte, zonele de coastă furnizează oportunități de business dar acestea sunt in egala masura influentate de activitățile economice si sociale din zona continentală rurală.

Un rezultat al proiectului COASTAL, obținut pe baza abordărilor multi-sectoriale din fiecare teritoriu participant în cadrul proiectului (din cele 6 țări: Belgia, Suedia, Franța, Spania, Grecia și România), va fi reprezentat printr-un model de dezvoltare care să ia in calcul toate interacțiunile dintre zonele rurale și costiere intr-o manieră integrată.

Anul viitor, GAL DD preconizează organizarea celui de-al treilea seminar in cadrul WP1. Persoanele interesate pot accesa website-ul proiectului, la categoria GET INVOLVED (https://h2020-coastal.eu/get-involved), pentru a-si inregistra propunerile.

2021-05-24T06:22:14+00:00