Ultima adunare publică s-a desfășurat joi, 10 martie 2016, de la ora 11:00, la Sulina.

Ultima adunare publică s-a desfășurat joi, 10 martie 2016, de la ora 11:00, la Sulina.

La evenimentul desfășurat la sediul primăriei au participat un număr de 15 persoane.

La toate evenimentele, pentru eficientizare, s-a folosit prezentarea PP în vederea deslușirii mai eficiente a conceptelor și a modului de relaționare a diferitelor structuri care vor gestiona programul. Alături de aceste evenimente publice, în zilele de 9, 16 și 23 martie 2016, s-au desfășurat trei întâlniri ale partenerilor (primele două la Murighiol – comunitate reprezentativă, în care accesul este mai facil pentru persoanele din zonele în care transportul se face doar pe apă, iar ultima la Mahmudia). În cadrul primei întâlniri, partenerii au identificat, în funcție de nevoile teritoriului, prioritățile de dezvoltare și au propus măsuri pentru atingerea acestora, în timp ce în cadrul ultimei întâlniri s-a prezentat și s-a aprobat forma finală a strategiei.

Prezentarea generală a evenimentelor din comunități. La toate evenimentele, pentru eficientizare, s-a folosit o prezentarea power point în vederea deslușirii mai eficiente a conceptelor și a modului de relaționare a diferitelor structuri care vor gestiona programul Leader, inclusiv obiectivele și direcțiile strategice ale acestuia. S-au distribuit pliante de promovare, s-a prezentat în detaliu programul Leader, s-au prezentat exemple de succes din perioada anterioară de funcționare a GAL-ului, sau discutat idei de proiecte, s-a prezentat chestionarul de analiză a nevoilor și s-au colectat chestionarele depuse anterior, etc. Discuțiile au durat cel putin două ore, în fiecare comunitate și au abordat toate aspectele legate de prezentarea programului, a oportunităților, a Grupului de Acțiune Locală, a modului de relaționare între membrii GAL și modul de finanțare al proiectelor propuse de comunitate.

2017-10-30T09:34:02+00:00