Tel: 0745344132 | 0748140257 | 0748116901 | E-mail: galdeltadunarii@gmail.com|www.gal-deltadunarii.ro

Sondaj de opinie

Sondaj de opinie 2017-10-31T06:38:35+00:00

Aș dori să beneficiez de finanțare nerambursabilă prin Măsura:

M 41 - 111 Sprijină dezvoltarea formării profesionale ale fermierilor/ întreprinderilor din sectoarele prioritareM 41 -313 Servicii inovative, care nu există încă în zonă, dar sunt disponibile sau pot fi create condiţiile optime pentru furnizarea acestoraM 41 -141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţăM 41 -322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciior de bază pentru economia şi popuaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii ruraleM41 -312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

Pe viitor, ce tip de proiecte ar trebui să fie prioritare de implementat, pe teritoriul GAL?

Construcție infrastructură nouă (apă, canalizare, încălzire, drumuri, etc)Reabilitare infrastructură existentăManagementul deșeurilorDezvoltare economică localăTurismProtejarea patrimoniului și a mediuluiOrdine și siguranță publicăEducațieAgriculturăAltele

43567 214 total views,  1 views today