ANUNT APEL DE SELECTIE PROIECTE in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Axa IV-LEADER / Masura 41- Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

ANUNT APEL DE SELECTIE PROIECTE in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Axa IV-LEADER / Masura 41- Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

Data publicării: 08.07.2014

Nr. de referinta al sesiunii: 1/2014-M111

Asociatia G.A.L. Delta Dunarii anunţă lansarea, începând cu data de 08 iulie 2014, a sesiunii de primire a cererilor de finantare, in cadrul Masurii 111 -”Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte” din cadrul Planului de Dezvoltare Locala Delta Dunarii (PDLDD).

Apelul se adreseaza tuturor celor interesati, respectiv, furnizori ai acțiunilor de formare profesională, informare și difuzare a cunoștințelor care pot fi entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și/sau informării si difuzării de cunoștințe, înfiintate conform legislatiei în vigoare în România, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate si de selecție aferente Ghidului Solicitantului, care propun proiecte ce vor fi implementate pe teritoriul G.A.L. Delta Dunarii, in conformitate cu Strategia si Planul de Dezvoltare Locala Delta Dunarii: -judetul Tulcea: comuna Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos si-judetul Constanta: comuna Mihai Viteazu

Furnizorii de formare profesională, informare si difuzare de cunostinte pot fi: persoane juridice constituite conform legislatiei în vigoare în România care au prevăzut în obiectul lor de activitate formarea profesională, informare si difuzarede cunostinte:

$1Ø Institutii de învătământ: licee, colegii sau universitati de profil agricol, silvic sau alimentar.

$1Ø Entităti private – persoane juridice care au competentă de formare în domeniul agricol, silvic sau alimentar conformă cu obiectivele măsurii: ONG-uri: organizatii constituite în conformitate cu Legea246/2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completări leulterioare, care au înobiectul de activitate/statutul propriu derularea de activităti în domeniul informării, educării si formării adultilor.

Data lansarii apelului de selectie: 08 iulie 2014
Data limita de depunere a proiectelor: 08 august 2014

Locatia si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

1· Proiectele vor fi depuse la sediul Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr. 152, etaj 1, judetul Tulcea, CP 827172

1· Intervalul orar de depunere este in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 10.00-15.00

Masura de finantare lansata de catre Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii este:

1· Prioritatea 1- Cresterea calitatii vietii populatiei din mediul rural

Masura 111 -”Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte”

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de: 73.990 euro

Suma maxima a unui proiect: 400.000 euro

Numar de proiecte estimate: 1

Fondurile disponibile pentru Masura 111 sunt in valoare de 73.990 euro, conform PDLDD
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 111 sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – disponibil pe site-ul www.gal-deltadunarii.ro
Datele de contact ale Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii, de unde solicitantii de finantare pot obtine informatii suplimentare sunt:

Sediul GAL: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr. 152, etaj 1, judetul Tulcea, CP 827172

Telefon: 0740 100 531

Fax: 0340 816 174

E-mail: galdeltadunarii@gmail.com

Vă aşteptăm la sediul GAL Delta Dunarii pentru a va procura varianta electronica sau tiparita a documentelor necesare in vederea elaborarii si depunerii unui proiect.

2017-10-31T09:45:27+00:00