ANUNT APEL DE SELECTIE PROIECTE in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Axa IV-LEADER / Masura 41- Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

ANUNT APEL DE SELECTIE PROIECTE in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Axa IV-LEADER / Masura 41- Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

Data publicării: 22.08.2013

Nr. de referinta al sesiunii: 1/2013-M111

Asociatia G.A.L. Delta Dunarii anunţă lansarea, începând cu data de 22 august 2013, a sesiunii de primire a cererilor de finantare, in cadrul Masurii 111 -”Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte” din cadrul Planului de Dezvoltare Locala Delta Dunarii (PDLDD).

Apelul se adreseaza tuturor celor interesati, respectiv: Institutii de învătământ: licee, colegii sau universitati de profil agricol, silvic sau alimentar; ONG-uri: organizatii constituite în conformitate cu Legea 246/ 2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare, care au în obiectul de activitate/ statutul propriu derularea de activităti în domeniul informării, educării, formării adultilor; Furnizori de FPC autorizati, publici si privati (conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, cu modificările si completările ulterioare), creditate în cel putin un curs din domeniul agriculturii si care propun proiecte ce vor fi implementate pe teritoriul G.A.L. Delta Dunarii, in conformitate cu Strategia si Planul de Dezvoltare Locala. Teritoriul este compus din comunele Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos- jud. Tulcea si comuna Mihai Viteazu din jud. C-ta.

Data lansarii apelului de selectie: 22 august 2013

Data limita de depunere a proiectelor: 26 septembrie 2013

Locatia si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

Proiectele vor fi depuse la sediul Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr. 152, etaj 1, judetul Tulcea, CP 827172
Intervalul orar de depunere este in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 10.00-15.00
Sediul GAL: Sat Malcoci, Comuna Nufaru, str. Ovidiu, Nr. 152, etaj 1, judetul Tulcea, CP 827172
Telefon: 0740 100 531
Fax: 0340 816 174
E-mail: galdeltadunarii@gmail.com

Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune este de 190.000euro;
Suma maxima neranbursabila care poate fi acordata este de 190.000 euro
Suma maxima a unui proiect: 400.000 euro
Numar de proiecte estimate: 1
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 111 sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – disponibil pe site-ul www.gal-deltadunarii.ro
Datele de contact ale Asociatiei G.A.L. Delta Dunarii, de unde solicitantii de finantare pot obtine informatii suplimentare sunt:

Vă aşteptăm la sediul GAL Delta Dunarii pentru a va procura varianta electronica sau tiparita a documentelor necesare in vederea elaborarii si depunerii unui proiect.

Presedinte,

Georgel ROSCA

2017-10-31T09:13:00+00:00